Pasient- og brukerombudet i Troms

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i Troms.

Ombudet i Troms kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

​​​Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg på flere områder:

  • Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester
  • Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten
  • Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker
  • Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage
  • Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din
  • Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det
  • Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade
  • Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg


All hjelp fra ombudet er gratis - De har taushetsplikt
Du kan være anonym når du tar kontakt med de.

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 75 10 00
Postadresse: Postboks 6603, 9296 Tromsø
E-post: troms@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post

Åpningstider og besøksadresse

Telefontid: Mandag: 12-14. Tirsdag, onsdag, torsdag; 9-14. Fredag: 9-11.30.
Besøksadressen er Fylkeshuset. Strandveien 13, 9007 Tromsø

Ansatte

Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud

Eli Åsgård, seniorrådgiver

Kari Olufsen Finnset, konsulent

Hege Pedersen, rådgiver

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk