Personalportal

Denne siden er for deg som er ansatt i Kåfjord kommune
Som ansatt er du en del av den viktigste
ressursen for kommunen. 
På denne siden vil informasjon som er viktig for deg
som ansatt bli samlet.
 
Kommunens lønns- og personalkontor er en støtte- og serviceenhet for hele organisasjonen.
Enhetens 3 ansatte er direkte underlagt rådmannen.
Den daglige personalledelsen ivaretas av leder for enheten/tjenestestedet.
 
Her vil du finne personalhåndboka, reglement, rutiner og skjema.
 
Retningslinjer.png   Skjema.png
 
Lokal personalhåndbok Personalhåndbok for ansatte i Kåfjord​
 
Her finner du informasjon om følgende::
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Arbeidstid
 • Endring og opphør
 • Ferie
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Lønn og godtgjøringer
 • Pensjon og forsikring
 • Permisjon
 • Personalutvikling
 • Sykefravær
 • Tilsetting
 • Velferdstiltak    

 

Aktuelle linker for ansatte:

IKT-helpdesk.png

 

Compilo_250x117.png

 

KF infoserie.png

 

KF Lokal tjenestekatalog.png

 

 

 

 

 

 

 

For å få tilgang til den kommunale eposten utenfor nordtromsnettverket (hjemme / på reise) må kan gå inn via https://mail.ntroms.no/owa
Fyll inn domene;  nordtroms før du skriver brukernavn. (F.eks.: nordtroms101aa)
 
De som har epostadressen @kafjord.com må benytte lenken under:
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk