Det var gjort avtalte med Visjona AS v/ Harrieth Steinkjer Nystu om å holde oppstartsmøte tirsdag 10.03.2020 kl. 12:00 - 14:00.
Møtet omhandlet rammene for evalueringen og evt. tanker og forventninger til prosjektet.

Samepolitisk utvalg møttes i forkant fra kl. 11:00 – 12:00.

PowerPoint fra oppstartsmøtet