Samisk språksenter

Samisk språksenter er en kommunal avdeling og undervisnings- og kompetansesenter for samisk språk og ble opprettet i 1994. Hovedmålsetningen er å styrke bruken av og interessen for samisk språk, samt være en ressurs og et kompetansesenter i språk- og kulturarbeide lokalt og regionalt. Samisk språksenter jobber med å ivareta, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk språk og kultur, med hovedvekt på det lokale. I dette arbeidet bruker språksenteret mange forskjellige innfallsvinkler, visualisering og synliggjøring av språket, informasjon, undervisning og ved å skape samisk språklige arenaer. Samisk språksenter jobber med innsamling og formidling av lokale samiske temaer og materiale, videre er senteret en støtte for folk som har interesse for samisk språk og kultur.
 
HovedoppgaverLyngenkofte herre nakke Foto JKN Fri bruk for alle.jpg
  • styrker bruken av og interessen for samisk språk i barnehage, skole og befolkningen generelt
  • oversetter og tolker for Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune og en del andre institusjoner, foreninger og lag
  • utvikler undervisningsmateriell som også publiseres på nett
  • tilby samiskopplæring til kommuneansatte og andre voksne
  • arrangerer seminarer og kortvarige kurs for kommuneansatte og andre etter behov.
  • prosjektarbeid
Kontaktinformasjon:
Per-Johannes Marainen, Daglig leder
Telefon: 77 71 93 80
E-post: per.johannes.marainen@kafjord.kommune.no

 
Besøksadresse:
Samisk språksenter
Senter for Nordlige Folk
9144 Samuelsberg
Stallo

Mørketidsspill

I spillet kan man lære ord om mørketid og litt om den samiske stjernehimmelen

Kropp

Gorutspeallu

Speallu gos ohppet gorutsániid. Spealus leat golbma dási ja heivejuvvo mánáide.

Kropp

Spill om kroppen

Spill for å lære ord om kroppen. Spillet er tilpasset barn og kan spiller på tre ulike nivåer.

Oliva kulturbalkkasupmi redigert_500x283

Oliva Nilsen fikk Kåfjord kommunes kulturpris 2013

Kåfjord kommunes kulturpris for 2013 gikk til Oliva Nilsen fra Manndalen. Prisen ble overrakt ved kommunestyremøte 20.12.2013 på Senter for nordlige folk.

algu08 002_120x90

Revidert 3.mai 2012, sak 11/12

Kåfjord kommunes utdanningsstipend i samisk språk

Samepolitisk utvalg har revidert retningslinjene for Kåfjord kommunes ordning "Utdanningsstipend i Samisk språk".

Hoahk bilde_120x188

Ny samisk malebok

HOAHKAMAT

Vi har laget en ny samisk malebok med tegninger fra vår egen kultur, som et mottilbud til de vanlige bøkene vi finner i butikkene. Boken har morsomme tegninger og samiske regler. Boken koster 30 kr, og har 18 sider. Tegneingene har Kjellaug Isaksen laget.

Karin Karlsens tale på Samefolkets dag

Her finner du talen som Karin Karlsen holdt på Ája Samiske Senter på Samefolkets dag 6. februar 2009.
dansut_100x133

NYE SPILL til bruk i språkopplæringen

Vi har laget tre nye spill som dere finner under lenken læremidler.
En ny versjon av Doaibma, spill om hva du kan ha i nistesekken og et adjektivspill.
bures bures-1_112x100

Minisamisk kurs

Bures bures

Her finner du et minisamisk kurs - du kan selv enkelt lære deg nyttige ord og uttrykk!
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk