info_60x58

Fra www.forbrukerradet.no

Kommunetesten - Kåfjord kommune nr.3 i Troms

Kåfjord kommune er nr.3  i Troms fylke og nr.103 Nasjonalt, i Forbrukerrådets Kommunetest for 2013.

Valg logo

Valgstyret i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune

Forhåndsstemmegivning

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 fra 12. august og til og med 6. september 2013:
• Servicekontoret, Rådhuset Olderdalen
Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på:
• Servicekontoret, lørdag 31. august mellom kl. 10.00. og kl. 14.00.
• Kåfjord Helsesenter, sykehjemmet, Birtavarre, tirsdag 3. september fra kl.16.00 til kl. 18.00.

info_70x68

Samle dine brukte frimerker til TUBFRIM

Vi har mottatt innsamlingskasse fra TUBFRIM, slik at alle som ønsker det, kan legge sine oppsamlede frimerker her. Kassen står utenfor luka til Servicekontoret. Kommunen sørger for å sende frimerkene videre. Inntektene fra frimerkene går til et godt formål!
kronestykke_tn_tn

Kommunale avgifter og gebyrer fra 01.01.2011

Kommunestyret vedtok i møtet den 21.12.10 i forbindelse med budsjettbehandlinga nye satser for avgifter og gebyrer.Noen av disse ble reviderte i møte den 28.03.11, sak 7/11. De reviderte satseen er nå lagt inn.

Gebyrer etter matrikkelloven 2011

Oversikt over gebyrene finner du her.
info_70x68

Ny postadresse til Kåfjord kommune!

Da postsorteringa er flyttet til Birtavarre, tar vi igjen bruk postboks for å få posten i rimelig tid på formiddagen. Postadressen til kommunen blir: Kåfjord kommune, boks 74, 9148 Olderdalen. Vi ber våre kontakter om å benytte denne adressen.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk