Skole og utdanning, barn og familie

Kåfjord kommune har tre kommunale barnehager, to kommunale skoler, kulturskole, barnevern, grunnskole for voksne, samt tilbud om voksenopplæring og fjernundervisning i Samisk. Se menyen for mer informasjon om tilbudene.

 

Kommunen tilbyr tjenester innenfor
Opplæringsloven og Introduksjonsloven
 

Kontaktinformasjon:
Kristin Vatnelid Johansen, kommunalsjef oppvekst
Telefon: 777 19219
E-post: kristin.johansen@kafjord.kommune.no

Ellen M. Lindvall, konsulent
Telefon: 777 19208
E-post: ellen.lindvall@kafjord.kommune.no

Aktuelle linker

Fylkesmannen i Troms
Troms fylkeskommune
Strategisk oppvekstplan