Skole og utdanning

Kåfjord kommune / Gáivuona suohkan har 3 kommunale skoler,  
samt tilbud om voksenopplæring og fjernundervisning i Samisk.        
Link til Fronter:
fronter_logo.gif
Kommunen tilbyr tjenester innenfor
 
Kontaktinformasjon
Elisabeth Gulbrandsen, Etatsleder for oppvekst
Telefon: 777 19219
E-post: elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no

 
Ellen M. Lindvall, konsulent,
Telefon: 777 19208
E-post: ellen.lindvall@kafjord.kommune.no
 
Aktuelle linker
info_60x58

GIELLAMATKI – KIELIMATKA

Språksamling for unge i Nord-Troms regionen

Elever som har finsk og samisk som språk i grunnskolen, samles 17.-19. april til språksamling på Eidebakken skole i Lyngen.

Informasjon om Tverrfaglig forum i Kåfjord kommune for barn og unge

Målsettingen med tverrfaglig forum er at barn, unge og deres familier skal kunne komme i kontakt med det lokale hjelpeapparatet for å få en samlet og koordinert hjelp.
Barn

Barn i sorg og krise - Kriseplan for skolene

Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene.
Revideres etter behov.
Trivsel skole_196x160

Trivselsplan i skolene

Kåfjord kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for
krenkende ord og handlinger som mobbing (inklusiv utestengning), vold diskriminering
eller rasisme på skolen og på skoleveien.
Dette er trivselsplanen til Kåfjord kommune.

Mobbeplan for barnehagene i Kåfjord

På bakgrunn av ”Manifest mot mobbing” som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk
av regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Barneombudet ser
vi på Kåfjord barnehager viktigheten av å forebygge mot mobbing.

Kilde: Nordlys.no 18.10.11

Kåfjord er best i landet

Kåfjord kommune er kåret til årets barne- og ungdomskommune i Norge.

Prisbilde ung_161x107

Gledelig melding

Kåfjord; årets barne- og ungdomskommune 2011

Kåfjord kommune er utpekt som årets barne- og ungdomskommune. I dag deles prisen ut i Trondheim av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Fungerende ordfører Svein Leiros har med seg tre ungdommer samt kulturkonsulent og oppvekstleder til å motta denne utmerkelsen.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk