Antall smittede uke 44:                               23
Antall i isolasjon per søndag 07.11:           24 (én registrert smittet uke 43 sitter fortsatt i isolasjon)

Smittetilfellene kan i all hovedsak knyttes til smitteutbruddene i Olderdalen og Manndalen. Det er også enkelttilfeller utenom som kan knyttes til Tromsø.

Tilfellene i Olderdalen ser man nå kun har smittet videre innad i egen husstand eller tilsvarende, ingen utover dette. For ordens skyld screenes også skolens ansatte og elever idag ennå, for å være sikker på det ikke har skjedd ytterligere smitte på skolen.

Utbruddene i Manndalen er for tidlig å konkludere noe med ennå, da det fortsatt dukker opp nye tilfeller som kan knyttes til starten av utbruddet. Per nå er det ingen indikasjon på at disse tilfellene har spredt seg fritt utover dette.

De registrerte smittede skal ha skryt for sin innsats. De isolerer seg etter forskrift og er superflink å informere sine nærkontakter rundt seg. Nærkontakter er flinke å teste seg.
Dere gjør alle akkurat som dere skal og slik kan vi raskt få dette helt under kontroll.
All honnør til dere!

Kåfjord har i forhold til innbyggertall klart mange smittede nå. Det er likevel ingenting som tyder på «vill smitte» i kommunen. Altså dukker det ikke opp masse enkelttilfeller som ikke har kjent smittekilde. Innbyggerne trenger derfor ikke være redd for å bli smittet ved ethvert hjørne.

Smitten kan man likevel møte i et gjenåpnet samfunn. Det er derfor grunnreglene ikke kan sies for ofte:

  • Får du luftveissymptomer som sår hals, hoste, feber, rennende nese eller tap av lukt- og smaksans; Test deg om du kan, hold deg hjemme til du er frisk igjen.
  • Vær generelt bevisst på hånd- og hostehygiene. Vask hendene oftere enn du tror. Host og nys i albuen eller i papir, ikke rett i hendene.
  • Er du uvaksinert, vaksiner deg.

Beredskapsledelsen vil i morgen, tirsdag, gjennomføre et møte. Det forventes ikke at det gjøres formelle vedtak i kommunen, men oppdatert info kommer i pressemelding etter møtet.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune