Det foreligger nå flere positive tester for covid-19 som kan knyttes til privat arrangement som ble gjennomført forrige helg. Positive tilfeller har lovpålagt isolasjon i minimum 5 dager. Nærkontakter til positive tilfeller anbefales å ha lav terskel for å teste seg dersom de selv utvikler symptomer.

Norge har full gjenåpning, men kommunene skal fortsatt ha forhøyet beredskap rundt smittetilfeller. Dette betyr at kommunene har ansvar for å innføre tiltak dersom det er høyt smittetrykk over tid.

Man minner derfor på grunnleggende smittevernregler:

- Hold deg hjemme dersom du er syk

- Vær nøye med håndvask

- Host og nys i albukroken, isteden for i hendene eller ut i luften

Kommunen har god testkapasitet i ukedager innafor kontortid. Alle som mistenker de kan ha korona, er velkommen å teste seg dersom de ønsker det.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune