Antall meldte tilfeller til oss:                       6
Antall selvregistreringer:                            51
Totalt registrerte tilfeller:                            57

For at vi i kommunen bedre skal kunne ha oversikt over omfang og eventuelle behov for tiltak oppfordrer vi innbyggerne å registrere sin positive test.

Du kan registrere din positive selvtest her. Velg Kåfjord kommune.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                         
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune