Sykehjemmet

Sykehjemmet i Birtavarre er inndelt i 4 pleieavdelinger med 3 avdelinger for langtidsinnlagte der en avdeling er en skjermet avdeling for demente. Den 4. avdelingen er fortrinnsvis for korttidsbrukere, men kan også bebos av langtidsbrukere i påvente av ledig plass på langtidsavdeling.  

Nytt sykehjem er under planlegging. Dette blir lokalisert på Svennhaugen i Birtavarre og planlegges tatt i bruk siste halvdel av 2018.

Kontaktinformasjon:

Kirsti Blomli, Leder sykehjem
Telefon: 77 71 93 04 / 77 71 93 00
E-post:  kirsti.blomli@kafjord.kommune.no

 

Søknadsskjema for pleie og omsorgstjenester finner du her.

Satsene for langtids og korttidsopphold finner du her.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk