Test: Møtekalender med linker til sakspapirer

Møtekalender med linker til sakspapirer og møteprotokoller 2016

 

2016   Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret           16.     20.   3. 8.+
19. Budsj.
Formannskapet                   10. 21.+
28. budsj.
6.
Administrasjonsutvalget                 13.     6.
Arbeidsmiljøutvalg                     18.  
Samepolitisk utvalg                 28. 27. 30. 15.
Hovedutv. for Oppv. og omsorg                   31.

11.+14.
17.Budsj

 
Hovedutv. for Miljø, Drift og Utv.                   21. 15. budsj.  
Havneutvalg                        
Kommunalt råd for eldre                     10.  
Kommunalt råd for funksjonshemmede                        
Ungdomsråd                        
Barnas kommunestyre                     7.  

 

Møtekalender med link til sakspapirer og møteprotokoller 2017

 

2017  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret   21.   24. 19. 6.     19.   7. 5.+18.
Barnas kommunestyre     22.   8.           8.  
Formannskapet 10. 13. 8. 18. 22. 9.     15. 9.+23. 17.+20.+29  
Administrasjonsutvalget       18. 22.       15.   17.  
Hovedutv. for Oppv. og omsorg 26.   30.                  
Hovedutv. for Miljø, Drift og Utv. 31.                      
Kommunalt råd for eldre                        
Kommunalt råd for funksjonshemmede                        
Ungdomsrådet 20.                      
Samepolitisk utvalg 20.   7.+23.                  
Arbeidsmiljøutvalget                        
Regionrådsmøter                        
Regionrådsforsamling                        
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk