Nordkalottens Grensetjeneste ber om bistand fra grensekommuner til å spre informasjon om den høyaktuelle nordiske spørreundersøkelsen som pågår nå. Målgruppen for undersøkelsen er innbyggere, ansatte, næringsliv og organisasjoner i deres kommuner.

Undersøkelsen kartlegger hvordan hverdagslivet er blitt påvirket av grenserestriksjoner under koronakrisen siden 12. mars.

Vi håper på mange svar, slik at vi kan informere de nordiske samarbeidsministrene om utfordringer som grenserestriksjoner har påført grensekommuner. Samarbeidsministrene vil dermed få  et mer helhetlig bilde av situasjonen i grenseregioner gjennom blant annet resultatene fra undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen er åpen i hele desember 2020.

Undersøkelsen finnes på vår nettside og på Facebook, i tillegg i artikkel. 

Informasjon og skjema på norsk:

Spørreundersøkelse: Har hverdagen din blitt påvirket av koronakrisen?  

De nordiske landene sine nasjonale restriksjoner, retningslinjer og beslutninger påvirker hverdagen til innbyggere og bedrifter i de nordiske grenseregionene. Ved å svare på noen spørsmål, vil du kunne hjelpe oss med å få et oppdatert bilde av hvordan din hverdag i en grenseregion påvirkes.

Siden i midten av mars har Nordisk ministerråds grensehinderråd i samarbeid informasjonstjenestene Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, Grensetjänsten Sverige-Norge, Øresunddirekt og Info Norden, kontinuerlig rapportert til de nordiske samarbeidsministerne om utfordringer som har oppstått i grenseregionene på grunn av landenes ulike restriksjoner, retningslinjer og beslutninger.

I juni gjennomførte vi en spørreundersøkelse som vi nå følger opp. Ved at du svarer på spørsmålene, kan vi få et aktuelt bilde av situasjonen, og lære mer om hvordan du som bor og arbeider i en grenseregion har blitt påvirket av nasjonale restriksjoner og beslutninger.

Vi ønsker at alle som bor og jobber i en grenseregion vil svare på spørsmålene, også du som svarte på spørreundersøkelsen vi gjennomførte i juni.

Det tar cirka 5 minutter å svare, og spørreundersøkelsen vil være tilgjengelig ut desember.

Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen.

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=nab5f34d&langIdent=no

Informasjon og skjema på finsk:

Kyselylomake: Onko koronakriisi vaikuttanut arkeesi?

Pohjoismaiden kansalliset rajoitukset, ohjeet ja päätökset vaikuttavat Pohjoismaiden raja-alueilla toimivien ihmisten ja yritysten arkeen. Auttakaa meitä antamalla ajankohtainen kuva siitä, miten tämä on vaikuttanut jokapäiväiseen elämäänne raja-alueella, ainoastaan vastaamalla muutamaan kysymykseen.

Maaliskuun puolivälistä lähtien Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteiden neuvosto on yhteistyössä Pohjoiskalotin Rajaneuvonta/Nordkalottens Grensetjeneste, Grensetjänsten Sverige-Norge, Øresunddirekt ja Info Norden -informaatiopalvelujen kanssa raportoinut pohjoismaisille yhteistyöministereille raja-alueilla tapahtuneista häiriöistä johtuen maiden eri rajoituksista, ohjeista ja päätöksistä.

Kesäkuussa suoritimme myös kyselyn, johon nyt on tulossa jatkoa. Vastaamalla kyselyyn voimme saada ajankohtaisen kuvan raja-alueiden tilanteesta ja saada myös ajankohtaisen kuvan siitä, miten kansalliset rajoitukset ja päätökset ovat vaikuttaneet sinuun, joka asut ja työskentelet raja-alueella.

Toivomme kaikkien raja-alueella asuvien ja työskentelevien vastaamaan kysymyksiimme riippumatta siitä, vastasivatko he kyselyyn kesäkuussa vai eivät.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia ja se tulee olemaan avoinna koko joulukuun ajan.

Klikkaa tätä päästäksesi kyselyyn.

https://surveys.enalyzer.com/survey?sessionid=3c873ccb-4942-4363-aae5-fb3518b1d6d8