Tilbygg uten å søke

Du kan få tak over inngangspartiet ditt, sykkelen kan få bod, og søpla eget skur. Eller kanskje du ønsker deg terrasse? Eller vedskjul? Dette er eksempel på hva du kan sette opp utan å søke kommunen.

Tilbygg til huset

Tilbygg til huset kan være på inntil 15 kvadratmeter. Det må stå på bakken, eller være understøtta, og det må være 4 meter frå tilbygget til nabogrensa

Tilbygg til garasjen

Du kan også sette opp eit tilbygg til garasjen din på inntil 15 kvadratmeter, så lenge det står minst 1 meter frå nabogrensa. Bare pass på at garasjen og tilbygget til saman ikke blir større enn 50 kvadratmeter.

Med veivisaren Bygg uten å søke kan du finne ut hva du kan sette opp utan å søke kommunen.

Dette kan du ikke bruke tilbygget til utan å søke

  • Du kan ikke sove i eller bo i tilbygget. Det betyr at det ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom
  • Du kan heller ikke bruke det til verksted, kontor eller atelier

Dette må du undersøke før du starter å bygge

  • Finn ut hva du har lov til å bygge på eigedommen. Bestill et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen for eiendommen
  • Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe frå kommunen og finst ofte på kommunens nettsider
  • Finn ut hvor myee og hvor stort du har lov til å bygge på tomta di. Dette kalles utnyttingsgrad eller grad av utnytting. Bruk veivisaren Hvor stort kan du bygge.
  • Finn ut om du treng tillatelse fra andre myndigheter før du starter bygginga. Sjekk vegloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel, jernbane og lignende.
  • Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om bygginga
  • Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør

Når tilbygget er ferdig

Meld fra til kommunen når tilbygget er ferdig, slik at det blir tegna inn i kommunens kartdata.

Det kan du gjere ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk