Tjenester til utviklingshemmede

PU-tjenesten har fire omsorgsboliger i nybygg i Birtavarre øremerket Psykisk utviklingshemmede. Disse er eid av Ungbo A/S, mens tildeling gis fra PU-tjenesten. PU-tjenesten kan du nå ved å ringe leder for PU-tjenesten:

Trond Petter Pedersen
tlf. 77 71 92 93
e-post: trond.pedersen@kafjord.kommune.no.

Eller fagansvarlig på tlf 77 71 92 91.

Vakttelefon Birtavarre 941 32468
Vakttelefon Olderdalen 480 72930

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk