PU-tjenesten har fire omsorgsboliger i nybygg i Birtavarre øremerket Psykisk utviklingshemmede. Disse er eid av Ungbo A/S, mens tildeling gis fra PU-tjenesten.

PU-tjenesten kan du nå ved å ringe konstituert leder for PU-tjenesten:

Linn Sylvi Steinnes
tlf. 777 19302 eller 777 19300
e-post: linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no

Eller fagansvarlig på tlf 77 71 92 91.

Vakttelefon Birtavarre 941 32468
Vakttelefon Olderdalen 480 72930