Trollvik skole er en 1-7 skole med 10 elever fordelt på 7 klassetrinn

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med umiddelbar tilknytning til skog, fjell og sjø. Naturen er en viktig del av undervisningen, og skolen har en aktiv uteskole ca gang i måneden. . Elevene er sammen med Olderdalen skole hver tirsdag og torsdag, i tillegg til det så har skolen et tett samarbeid med de andre skolene i forhold til leirskole, uteskoler, idrettsdag, DKS og svømming.

Trollvik skole august 2016.jpg

Trollvik skole er med i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling og har valgt regning som grunnleggende ferdighet som satsingsområde for hele skolen. Det betyr at skolen fram til våren 2017 skal øve på å gjøre regning mer relevant og mer motiverende i alle fagene. Skolen har også som mål å bli Miljøfyrtårn i løpet av skoleåret 2016/17.

Skolen har en aktiv Facebookside, der legger vi ut informasjon, aktiviteter og andre aktuelle ting fra skolehverdagen.

Skolen feirer 90- årsjubileum i 2016

Fungerende rektor på skolen:
Britt PedersenProfilbilde Britt.jpg
Tlf. 77 71 93 90
britt.pedersen@kafjord.kommune.no

Informasjon

Informasjon vedr. Trollvik skole

Torsdag 14. 04. ble det avholdt foreldremøte for foreldre som ønsker ett offentlig skoletilbud ved Trollvik skole fra høsten 2016.

logoen_111x83

Informasjon fra Trollvik skole

Samiske dager på Trollvik skole

Neste uke gjennomfører Trollvik skole prosjektet samiske dager. I disse dagene skal elever og lærere ved skolen ha fokus på samisk kultur og språk.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk