Grip muligheten, 2 stillinger ledig innen samisk språk i Kåfjord!

ID 172 - 100 % STILLING VIKAR SOM LEDER VED SAMISK SPRÅKSENTER

OG

ID 173 - 100 % STILLING VIKAR SOM SPRÅKMEDARBEIDER VED SPRÅKSENTERET

 

Vi søker etter daglig leder ved samisk språksenter fra snarest og i 8 måneder. Dersom stillingsinnehaver ikke tiltrer, vil stilling kunne bli omgjort til fast stilling.

Samtidig søker vi etter vikar for språkmedarbeider i samme periode. Også her kan stillingen bli omgjort til fast, dersom stillingsinnehaver ikke kommer tilbake etter endt permisjon.

  Lederstillingens arbeidsoppgaver er administrasjon og ledelse av samisk språksenter, økonomistyring og personalforvaltning.

For begge stillinger gjelder undervisning i samisk språk og utforme og gjennomføre språkstimuleringstiltak. Koordinere og utvikle læremateriell, oversetting, innsamling av språkmateriale, og å utvikle senteret videre. Veiledning og motivering av øvrig kommunalt ansatte. Delta i øvrige oppgaver i kommunal regi etter behov.

  Kvalifikasjonskrav:

Krav til lederstillingen er relevant utdanning og/eller praksis innen administrasjon og ledelse.

For begge stillingene kreves samisk minimum grunnfagsnivå. Andre med samisk formalkompetanse kan også søke. Det er også et meget sterkt ønske om pedagogikk i fagkretsen, gjerne PPU, voksenpedagogikk eller sammenlignbart kompetansenivå.

Dersom det ikke melder seg søkere med ønsket utdanning, kan andre med relevant utdanning og bakgrunn komme i betraktning.

Lederen som skal tilsettes må være beslutningsdyktig. For begge stillinger gjelder ellers at kandidatene har tilstedeværelse, er etterrettelige, positive og reale, og har gode samarbeidsegenskaper.

 

Ved behov for nærmere opplysninger kan leder ved Drift/utvikling Gunn Andersen tlf. 777 19 228/456 62101 eller språkkonsulent Inger Åsli kontaktes på tlf. 777 19 232/995

52312

  Vi tilbyr:

  • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling

  • En spennende stilling innen plan og utvikling

  • Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer, tverrfaglig miljø

  • Fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

  • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass dersom det er ønskelig

  • Vi bor i et område med redusert skatt og muligheter for nedskrivning av studielån med inntil kr 25000 i året

For stillingene gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212/216/217.

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Deltidstilsatte som ønsker å bli vurdert i forhold til utvidet stilling, må opplyse om det i søknaden.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden.

Søknad og CV sendes innen 12.08.19 til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

 

Rådmannen