Kåfjord kommune utlyser stipend til deg som tar et av følgende studier i 2019:

  • Barnehageutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 5-årig master med samisk i fagkretsen.

Hvem kan søke: Studenter i samisk barnehage- og grunnskolelærerutdanning ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, og studenter ved høyskoler/universitet i Norge. For barnehagelærerutdanning må du beherske samisk muntlig tilsvarende 1- eller 2.språk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå. Du må være folkeregistrert i Kåfjord kommune. Mer informasjon se www.kafjord.kommune.no

Kontaktperson: Elisabeth Gulbrandsen  tlf. 77 71 92 19 eller  elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no, Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 19 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Søknad sendes: Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller postmottak@kafjord.kommune.no

Retningslinjer finner du her