Vann- og avløpstjenesten i Kåfjord

Kåfjord kommune eier og drifter 5 vannverk; Manndalen vannverk, Indre Kåfjord vannverk, Numedalen vannverk, Olderdalen vannverk og Ytre Kåfjord vannverk. Av de 5 vannverkene er 4 godkjenningspliktige etter Drikkevannsforskriften, og alle disse 4 leverer godkjent drikkevann.
Kommunen har også store 2 avløpsanlegg, henholdsvis plassert i Manndalen og Birtavarre. Kommunalt avløp i disse områdene slambehandles, før det slamavskilte vannet pumpes ut på dypt vann. I tillegg har vi et Biovac renseanlegg i Fossen i Manndalen, som tar imot avløp fra Manndalen skole, Senter for Nordlige folk og nærliggende husstander i området.

Vann og avløp
Vannverk inkluderer alt fra nedslagsfelt, inntak, vannbehandlingsanlegg, pumpestasjoner, til ledninger og kummer.
Avløpsanleggene er definert som ledninger og kummer, renseanlegg, pumpestasjoner og utslippsledninger.
Under øvrig teknisk: Grøntanlegg, kaier, Guolasvegen m.m

Kåfjord kommune kan tilby følgende privat tjenesteyting til innbyggerne:
  • Spyling av privat kloakk (fra februar 2014)
  • Filming av kloakk/ trasèsøk
  • Tining av private stikkrenner
  • Salg av vegsalt, utrangerte vegstikker…

MERK. Kåfjord kommune benytter UMS-varsling ved hendelser som berører bl. a vann og avløp. Dette innebærer at innbyggerne varsles via sms eller talepost på sin fasttelefon. Meldingen på telepost åpnes ved å trykke "1", og må deretter bekreftes som hørt for å unngå å bli ringt opp igjen. Følg instruksjonene. Informasjonen legges også ut på kommunens hjemmeside.

For øvrige rørleggertjenester viser man til private firma.

Konsulent VVA
Konsulent VVA skal ivareta kommunens kommunaltekniske anlegg, herunder vei, vann og avløp og øvrig teknisk drift. Saksbehandling, kommunale avgifter og møtesekretær for hovedutvalg for drift. Nærmeste overordnede til uteseksjonen og renholdere.
 
Stine Pedersen, VVA Konsulent, Drifts- og utviklingsavdelingen
Telefon: 77 71 92 68/ 91 88 25 67
E-post: stine.pedersen@kafjord.kommune.no

 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.

Aktuelle linker:
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk