Statens kartverk har fatta vedtak om skrivemåten for 49 stedsnavn i Olderdalen. Navnene omfatter norsk, samisk og kvensk skrivemåte på naturnavn. 

Etter § 10 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er avgjort. 

Begrunnede klager sendes til Statens Kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller post@kafjord.kommune.no innen 07.06.2019. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Vedtatt skrivemåte finner du her