Kåfjord kommune ligger langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og de bratteste fjell, mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte, og der småseien krøller seg i fjorden. Kommunen ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter de lyseste sommernetter. Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra trestammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.

Vi er ca 2097 innbyggere. Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander, og vi er vertskap for den anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.

Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån. Kåfjord kommune inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

Vi har høy andel av sykepleiere med spesialkompetanse. Innenfor helse jobber vi med prosjekt i velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering, og utfører også avansert lindrende behandling i hjemmet m.m. Vi har flyttet inn i et helt nytt helsetun sommeren-19.

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss, og trenger du bolig, så hjelper vi deg med å finne det.

Her er litt mer info fra Nord Troms – se filmen « Menn i helse»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NbhTpjSc-BI

ID 190: 100 % FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER  I PU-TJENESTEN FRA 01.01.2020

Vi har ledig 100 % fast stilling som Helsefagarbeider i PU-tjenesten.

Arbeidsoppgavene er daglig oppfølging av brukere i deres daglige gjøremål. Stillingen er turnusstilling etter 35,5 t/u i tredelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Kvalifikasjonskrav:

Fortrinnsvis Helsefagarbeidere/hjelpepleier/omsorgsarbeider, evt kan andre med annen relevant utdanning og praksis komme i betraktning.

Vi søker personer med gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktig, stabile og serviceinnstilte. Søkere må beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig. (C1/C2)

Søker må ha førerkort kl B.

Ved behov for nærmere opplysninger kan Leder for PU-tjenesten Gro Søland, kontaktes på telefon 777 19304 evt gro.soland@kafjord.kommune.no

For stillingen gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19217/212/216.

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Deltidstilsatte som ønsker å bli vurdert i forhold til utvidet stilling, må opplyse om det i søknaden.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1688&ouref=1940

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden.

Søknad og CV kan og sendes sendes innen 22.11.19  til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

 

Rådmannen