Kåfjord kommune ligger i Nord-Troms og har 2062 innbyggere. Avstanden er kort mellom dype fjorder og de bratte fjell, og mellom innland og kyst. Her er viddene vidstrakte. Småseien krøller seg i fjorden. Vi er kommunen som ligger på solsiden av Lyngenfjorden; hvor mørketida med nordlysets flammehav møter midnattsol i de lyse sommernetter.

Vi er stolte over å være en kreativ kulturkommune med forankring fra tre stammers møte; mellom kvener, samer og nordmenn. Vi er også vertskap for den globalt anerkjente urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Kåfjord med omland er et yndet reisemål for toppturisme, og vi satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel.

Olderdalen er kommunens administrasjonssted. Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander som den første av kommunene i landet. Kommunen har ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån, og vi inngår i forvaltningsområdet for samisk språk.

Vi har høy andel av sykepleiere med spesialkompetanse. Innenfor helse jobber vi med prosjekt i velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering, og utfører også avansert lindrende behandling i hjemmet m.m.

Vi har flyttet inn i et helt nytt helsesenter sommeren 2019.

Vi er kommunen som satser friskt der andre nøler. Vær positiv, og bli en av oss,

og trenger du bolig, så hjelper vi deg med å finne det.

 

Her er litt mer info fra Nord Troms – se filmen « Menn i helse»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NbhTpjSc-BI

 

Kåfjord kommune har følgende ledige stilling:

ID 181-100% FAST STILLING SOM SYKEPLEIER MED HOVEDBASE SYKEHJEMMET FRA SNAREST – NON STOP REKRUTTERING

Vi har ledig 100% fast stilling som sykepleier med hovedbase sykehjemmet  fra snarest, og vi vil ikke gi oss før stillingen er besatt – vi vil derfor forlenge utlysningen hver gang den går ut, inntil vi finner en kvalifisert søker. Er det kanskje deg?  Vi tilsetter straks vi får en kvalifisert søker.

Arbeidsoppgavene for sykepleier i institusjon er pleie, stell, faglig veiledning. Stillingen er turnusstilling etter 35,5 t/u i tredelt turnus og vi er fleksibel med om du vil jobbe hver 2., 3. eller hver 4. helg. Dersom du skal jobbe hver 4. helg, så innebærer det langvakter.

Vi har et godt fagmiljø og du blir ikke alene med sykepleieansvaret.

Kvalifikasjonskrav: Sykepleierutdanning. Søkere må beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig. (C1/C2) Vi søker personer med gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktig, stabile og serviceinnstilte. Du må være fleksibel og ved behov vil det kunne være aktuelt med arbeid i andre avdelinger enn der du har hovedbase.

Dersom det ikke melder seg søkere med sykepleierutdanning, så kan siste års studenter på sykepleierutdanningen komme i betraktning.

Søker må ha førerkort kl B. I hjemmebasert omsorg må en kunne jobbe i alle deler av kommunen og kjøre bil i alle årstider.

Vi kan tilby:

En givende jobb i godt arbeidsmiljø og nytt helsetun.

Fleksibilitet med at vi vil forsøke å innfri ditt turnusønske om du vil jobbe hver andre, tredje eller hver fjerde helg og har spesielle dager du ønsker fri.

Vi er behjelpelig med å skaffe barnehageplass og bolig.

Vi har muligheter for nedskrivning av studielån og redusert skatt.

Vi har gode muligheter for toppturer, har merkede turløyper, scooterløyper og muligheter for aktiviteter på fjorden.

Vi har gode pensjonsordninger og seniortiltak.

Vi legger til rette for at ansatte skal kunne heve sin fagkunnskap, bl.a. E-læringskurs.

Sykepleiere i Kåfjord kommune blir godskrevet med 6 års lønnsansiennitet ved tiltredelse og følger øvrig ansiennitetsberegning. Sykepleiere som arbeider i pleie-/omsorg i ordinær turnusplan, tilstås i tillegg et lokalt sykepleiertillegg på kr 31000,- pr år som er lagt til årslønn, spesialsykepleiere tilstås et lokalt tillegg på kr 34000,- pr år.

Ansatte i PRO-tjenesten som tar ekstra helgevakter under avvikling av hovedferie får også ekstra lønnskompensasjon, i hht lønnspolitisk plan, 9.2.

 

Ved behov for nærmere opplysninger kan Leder for sykehjemmet/PU Gro Søland, kontaktes på tlf: 462 81396 eller gro.soland@kafjord.kommune.no

For stillingen gjelder:

Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212/217.

Det vil som hovedregel bli foretatt intervju.

Pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk.

Deltidstilsatte som ønsker å bli vurdert i forhold til utvidet stilling, må opplyse om det i søknaden.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.

Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk.

Elektronisk søknad gjøres via denne linken:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1688&externalId=5426

VIKTIG:

De som søker elektronisk fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV. Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Vi unntar ikke navn på søker lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden.

Søknad og CV kan og sendes til Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen eller på epost til postmottak@kafjord.kommune.no

 

Rådmannen