Vi inviterer til åpent møte for å diskutere videre utvikling av reiselivet i kommunen vår.

Møtet er på kommunehuset tirsdag 3. desember kl. 17.00 - 20.00

Kåfjord kommune har gjennomført et forprosjekt innenfor tema «Besøksforvaltning ». I denne sammenheng ser vi at den lokale verdiskapingen knyttet til reiseliv er for lav i vår kommune. Det ønsker vi å endre på! Vi inviterer derfor til et «Mobiliseringsmøte» der målsettingen er å motivere lokale bedrifter, gründere og initiativtakere til å satse mer på utvikling av det lokale reiselivet.

Både Innovasjon Norge, Visit Lyngenfjord og Halti Næringshage deltar på møtet som blir ledet av Børre Berglund fra 2469 Reiselivsutvikling.

Vi håper så mange som mulig vil delta på møtet. Påmelding på mail til Jens Kristian Nilsen, Kåfjord kommune innen 30.11.19. jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no

Program

17:00

Velkommen ved Bernt Lyngstad, ordfører, Kåfjord kommune

17:10

Kort om bakgrunnen for og hensikten med møtet ved Jens Kristian Nilsen, næringskonsulent, Kåfjord kommune

17:20

Status produkter og bedrifter i Kåfjord i dag, Georg Sichelschmidt, reiselivsdirektør, Visit Lyngenfjord

17:45

Markedsmulighetene sommer og vinter, hvilke opplevelser vil gjestene ha og hvilke produkter bør aktørene i Kåfjord utvikle? Børre Berglund, 2469 Reiselivsutvikling AS

18.20

Transport og kommunikasjon, eksempel på løsning, Trond Arne Kongsli, Bussring AS

18:45

De gode hjelperne presenterer hva de kan bidra med
- Halti Næringshage, Marius Johansen
- Visit Lyngenfjord, Georg Sichelschmidt
- Innovasjon Norge, Børge Hemmingsen

19:20

Hvordan får vi produktene ut i markedet? Morten Torp, 2469 Reiselivsutvikling AS

19.50

Oppsummering og videre arbeid, Børre Berglund

20:00

Slutt