Akutt vannavstenging på Holmen, Indre Kåfjord vannverk

Viktig informasjon!

Kommunen arbeider med tining av kommunal vannledning på Holmen i Birtavarre, og abonnenter i dette området vil bli uten vann i perioder idag. Vannavstengningen er allerede påbegynt. Etter endt arbeid vil misfarging og luft kunne forekomme.

Kommunen beklager de ulemper dette medfører, og tar sikte på å bli ferdig i løpet av ettermiddagen.

For spørsmål, ta kontakt med driftsavdelingen, 77719268

Informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk