Riebbangardi barne hage 10 år_400x419

Riebangárdi 10 år!

I dag er det 10 år siden Riebangárdi, den samiske avdelingen i Fossen barnehage, åpnet. I den anledning ble det feiret bursdag med ballonger, kaker, saft og bursdagssang for alle ungene i Fossen barnehage. Oppvekstlederen var invitert og hadde med seg gratulasjonshilsen fra ordføreren og Kåfjord kommune.

overgerp_no

Hva er voldtekt - Hva er besøksforbud - Hvordan melde overgrep

Overgrep.no

Overgrep.no er en ny ressursside som belyser spørsmål og svar mange lurer på i forbindelse med seksuelle overgrep. Målgruppen for siden er ofre for seksuelle overgrep og deres pårørende. Siden har også mye informasjon som er rettet mot ofre for vold i nære relasjoner.

Familieråd Therese Winther_400x533

Opplæring i Familieråd

I barneverntjenesten tenker vi at barn og unges familie og nettverk kan være en ressurs. Som et ledd i synliggjøringen av dette har vi gått i gang med opplæring i metoden Familieråd.

Jenter illustrasjon HVP vaksine

Hpv-vaksine ved Kåfjord helsestasjon

Her er oversikt over tidspunkter.

Informasjon

Informasjon om norovirusinfeksjon (omgangssyke) til publikum

Barn og unge er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet.
Folkehelseinstituttet;
www.fhi.no , har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Flyktningetjenesten

Kåfjord kommune har hovedansvaret for introduksjonsprogrammet for flyktningene i samsvar med introduksjonsloven. Flyktningetjenesten er organisert under NAV som har kontor på rådhuset.

OlderdalensentrumtilbrukforalleFotoJKNFlyktningetjenesten hjelper flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som er bosatt i kommunene. Vårt hovedansvar er å tilrettelegge for flyktningenes mottakelse, bosetting og tilpasning i samfunnet. Spesielt legger vi vekt på å veilede og hjelpe flyktninger de første årene de er bosatte i Kåfjord kommune.

Flyktningetjenesten har nært samarbeid med voksenopplæringen. Voksenopplæringen har hovedansvaret for å undervise flyktningene i språk og samfunnskunnskap, som hører til introduksjonsprogrammet. Språkøvelse språkarbeid er også en del av introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten har også som jobb å kartlegge ferdigheter, mulige arbeidsplasser og oppfølging i arbeid.

Flyktningetjenestens mål er å fremme flyktningenes arbeidsmuligheter, opplæring og samfunnsliv, og mulighet til å klare seg selv økonomisk.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Inger Kristina Gaup
Flyktningkonsulent
7771 9255 / 941 69 204

inger.kristina.gaup@kafjord.kommune.no

Informasjon

Kåfjord kommune trenger besøkshjem

Kan du tenke deg å være besøkshjem for barn og unge en eller flere helger pr måned?

Baalsrudmasjen2017

Baalsrudmarsjen 2017

Jan Baalsrud minnemarsj er under omorganisering, og årets marsj er en utprøving av noen av etappene.

Vaksine

HPV vaksine ved Kåfjord helsestasjon

Mandag  10. juli, kl. 12.00-14.00
Fredag  04. august, kl. 12.00-14.00
Fredag  01. september, kl. 12.00-14.00
Mandag 02. oktober, kl. 10.00-12.00
Logo Smiso

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms

SMISO Troms er et lavterskeltilbud til alle beboere i Troms fylke som har opplevd seksuelle overgrep, og til deres pårørende/nærstående. 

Det trengs ingen henvisning for å oppsøke hjelp hos oss, og det er gratis å benytte seg av våre tilbud. De ansatte har stor kompetanse og erfaring når det gjelder bearbeiding og konsekvenser etter seksuelle overgrep. Tilbudene våre tar utgangspunkt i selvhjelp, og vi ønsker å gi deg hjelp slik at du kan få bearbeide det du har vært utsatt for.

Vi tilbyr i tillegg rådgivning og veiledning til hjelpeapparatet i de kommunene som bidrar økonomisk til sentret. 

 

For nærmere informasjon, se www.smiso.no. Her finner du utdypende informasjon om våre ulike tilbud samt annen praktisk informasjon. Følg også med på vår Facebook-side, SMISO-Troms.

Vil du stikke innom oss har vi åpent for deg mandag til fredag fra 10.00-15.00. Du kan treffe oss på telefon mellom klokken 08.30 – 15.30. Onsdager har vi langåpent til 20.00. 

 

Besøksadresse:       Søndre Tollbodgate 9, 9008 Tromsø

Telefon:                    77 65 20 44

E-post:                      post@smiso.no

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk