Informasjon

Kåfjord kommune trenger besøkshjem

Kan du tenke deg å være besøkshjem for barn og unge en eller flere helger pr måned?

Baalsrudmasjen2017

Baalsrudmarsjen 2017

Jan Baalsrud minnemarsj er under omorganisering, og årets marsj er en utprøving av noen av etappene.

Vaksine

HPV vaksine ved Kåfjord helsestasjon

Mandag  10. juli, kl. 12.00-14.00
Fredag  04. august, kl. 12.00-14.00
Fredag  01. september, kl. 12.00-14.00
Mandag 02. oktober, kl. 10.00-12.00
Logo Smiso

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms

SMISO Troms er et lavterskeltilbud til alle beboere i Troms fylke som har opplevd seksuelle overgrep, og til deres pårørende/nærstående. 

Det trengs ingen henvisning for å oppsøke hjelp hos oss, og det er gratis å benytte seg av våre tilbud. De ansatte har stor kompetanse og erfaring når det gjelder bearbeiding og konsekvenser etter seksuelle overgrep. Tilbudene våre tar utgangspunkt i selvhjelp, og vi ønsker å gi deg hjelp slik at du kan få bearbeide det du har vært utsatt for.

Vi tilbyr i tillegg rådgivning og veiledning til hjelpeapparatet i de kommunene som bidrar økonomisk til sentret. 

 

For nærmere informasjon, se www.smiso.no. Her finner du utdypende informasjon om våre ulike tilbud samt annen praktisk informasjon. Følg også med på vår Facebook-side, SMISO-Troms.

Vil du stikke innom oss har vi åpent for deg mandag til fredag fra 10.00-15.00. Du kan treffe oss på telefon mellom klokken 08.30 – 15.30. Onsdager har vi langåpent til 20.00. 

 

Besøksadresse:       Søndre Tollbodgate 9, 9008 Tromsø

Telefon:                    77 65 20 44

E-post:                      post@smiso.no

 

Informasjon

Høring: Folkehelse i Kåfjord kommune

Planprogram m/vedlegget Oversikt over helsetilstanden i Kåfjord kommune og påvirkningsfaktorer, kommunedelplan for Folkehelse er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 28.04.2017.

256_Flagg samisk

Feiring av Samefolkets dag 2017 i Kåfjord

Her er oversikt over feiringen av Samefolkets dag  i Kåfjord

NAV

Nye åpningstider ved NAV Kåfjord fra 1. Februar 2017

Vi gjør oppmerksom på at dette er en gammel artikkel, og at åpningstidene er endret med virkning fra uke 22 2017.

Nye åpningstider er mandag, onsdag og fredag fra 12.00 til 14.00.

 

NAV Kåfjord har endret åpningstidene med virkning fra 1.februar 2017. 
De nye åpningstidene for «drop in» publikumshenvendelser er mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.00 - 14.00.
Onsdager holder vi stengt for «drop in» publikumshenvendelser.

NAV Kåfjord er som før tilgjengelig pr telefon og for timeavtaler alle hverdager i uken.

Informasjon

Viktig informasjon - Egenbetaling på legekontoret

Kåfjord kommune har hatt en gjennomgang av sine rutiner for egenbetaling på legekontoret, og det viser seg at vi ikke har tatt egenbetaling for en del tjenester.

Helse

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Informasjon om Flyktningetjenesten i Kåfjord

Flyktningtjenesten i Kåfjord er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, i henhold til introduksjonsloven. Vi er organisert under NAV, og har kontor på rådhuset.

Flyktningtjenesten bistår flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som bosettes i kommunen. Vår hovedoppgave er å koordinere mottak, bosetting og integrering av innvandrere med flyktningebakgrunn. Det legges særlig vekt på råd og veiledning av bosatte innvandrere i de første årene i Kåfjord Kommune.OlderdalensentrumtilbrukforalleFotoJKN

Flyktningetjenesten har et nært samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen som har ansvaret for språk og samfunnsfag-opplæring for flyktninger på introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og noen av Flyktningtjenestens oppgaver går ut på å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging under praksis.

Målet for Flyktningtjenesten er å styrke flyktningenes mulighet for arbeid, utdanning og samfunnsliv, samt deres økonomiske selvstendighet.

For mer informasjon, ta kontakt med

Inger Kristina Gaup
Flyktningkonsulent
7771 9255 / 941 69 204

inger.kristina.gaup@kafjord.kommune.no

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk