Informasjon

Gratulerer til hjemmebasert omsorg, Kåfjord kommune, med årets IA-pris!

I dag har IA-rådet; Troms tildelt hjemmebasert omsorg, Kåfjord kommune, årets IA-pris.  Kriterier for tildeling av prisen er blant annet tilrettelegge for eldre arbeidstakere, redusere sykefravær og at IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten.
Hensikten med IA-prisen er å øke forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for Inkluderende Arbeidsliv, og hva dette betyr for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn. Videre skal prisen stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe aktivt med IA, samt forsøke å få flere til å inngå samarbeidsavtale om IA.
Arbeidet som over tid har vært gjort innen hjemmebasert omsorg har bidratt til en kraftig reduksjon i sykefraværet blant ansatte.  Nivået på fraværet nå svinger rundt 3 %, mot tidligere 17 %, dette betyr en reduksjon på 58 %.
Jeg vil med dette gratulere ansatte, tillitsvalgte og leder i hjemmebasert omsorg for prestasjonen. Det tror jeg også kommer de som mottar tjenester til gode.

Einar Pedersen, rådmann

Informasjon

Informasjon om norovirusinfeksjon (omgangssyke) til publikum

Barn og unge er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet.
Folkehelseinstituttet;
www.fhi.no , har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Informasjon

Kåfjord kommune trenger besøkshjem

Kan du tenke deg å være besøkshjem for barn og unge en eller flere helger pr måned?

Informasjon

ePortal er nå i drift

ePortal er en Internett-basert tjeneste som på en sikker måte tilbyr timebestilling og kommunikasjon mellom pasient og legekontor – uten tidsforsinkelser.

Link til ePortal: https://www.besoklegen.no/Login.aspx?ClinicId=kafjordhelsesenter 

Baalsrudmasjen2017

Baalsrudmarsjen 2017

Jan Baalsrud minnemarsj er under omorganisering, og årets marsj er en utprøving av noen av etappene.

Informasjon

«Helseteknologi i Nord-Troms» er med på Helsedirektoratets nasjonale velferdsteknologiprogram

«Helseteknologi i Nord-Troms» er et interkommunalt prosjekt mellom de seks Nord-Troms kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Sammen skal de jobbe mot å oppnå en tjenesteinnovasjon og innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren.

Vaksine

HPV vaksine ved Kåfjord helsestasjon

Mandag  10. juli, kl. 12.00-14.00
Fredag  04. august, kl. 12.00-14.00
Fredag  01. september, kl. 12.00-14.00
Mandag 02. oktober, kl. 10.00-12.00
Logo Smiso

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms

SMISO Troms er et lavterskeltilbud til alle beboere i Troms fylke som har opplevd seksuelle overgrep, og til deres pårørende/nærstående. 

Det trengs ingen henvisning for å oppsøke hjelp hos oss, og det er gratis å benytte seg av våre tilbud. De ansatte har stor kompetanse og erfaring når det gjelder bearbeiding og konsekvenser etter seksuelle overgrep. Tilbudene våre tar utgangspunkt i selvhjelp, og vi ønsker å gi deg hjelp slik at du kan få bearbeide det du har vært utsatt for.

Vi tilbyr i tillegg rådgivning og veiledning til hjelpeapparatet i de kommunene som bidrar økonomisk til sentret. 

 

For nærmere informasjon, se www.smiso.no. Her finner du utdypende informasjon om våre ulike tilbud samt annen praktisk informasjon. Følg også med på vår Facebook-side, SMISO-Troms.

Vil du stikke innom oss har vi åpent for deg mandag til fredag fra 10.00-15.00. Du kan treffe oss på telefon mellom klokken 08.30 – 15.30. Onsdager har vi langåpent til 20.00. 

 

Besøksadresse:       Søndre Tollbodgate 9, 9008 Tromsø

Telefon:                    77 65 20 44

E-post:                      post@smiso.no

 

navlogo_399x251[1]

Nye åpningstider ved NAV Kåfjord fra 29. mai 2017

Åpningstidene blir som følger: Mandag, onsdag og fredag fra klokken 12.00 til 14.00.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk