Informasjon

VIKTIG INFORMASJON

Legekontoret har stengt fredag 01.12.17 fra kl.12.00.

Legekontoret har stengt fredag 01.12.17 fra og med kl 12.00 på grunn av personaltur.

Ved behov for legehjelp: Ring 116117 eller 113.

overgerp_no

Hva er voldtekt - Hva er besøksforbud - Hvordan melde overgrep

Overgrep.no

Overgrep.no er en ny ressursside som belyser spørsmål og svar mange lurer på i forbindelse med seksuelle overgrep. Målgruppen for siden er ofre for seksuelle overgrep og deres pårørende. Siden har også mye informasjon som er rettet mot ofre for vold i nære relasjoner.

Jenter illustrasjon HVP vaksine

Hpv-vaksine ved Kåfjord helsestasjon

Her er oversikt over tidspunkter.

Informasjon

Gratulerer til hjemmebasert omsorg, Kåfjord kommune, med årets IA-pris!

I dag har IA-rådet; Troms tildelt hjemmebasert omsorg, Kåfjord kommune, årets IA-pris.  Kriterier for tildeling av prisen er blant annet tilrettelegge for eldre arbeidstakere, redusere sykefravær og at IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten.
Hensikten med IA-prisen er å øke forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for Inkluderende Arbeidsliv, og hva dette betyr for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn. Videre skal prisen stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe aktivt med IA, samt forsøke å få flere til å inngå samarbeidsavtale om IA.
Arbeidet som over tid har vært gjort innen hjemmebasert omsorg har bidratt til en kraftig reduksjon i sykefraværet blant ansatte.  Nivået på fraværet nå svinger rundt 3 %, mot tidligere 17 %, dette betyr en reduksjon på 58 %.
Jeg vil med dette gratulere ansatte, tillitsvalgte og leder i hjemmebasert omsorg for prestasjonen. Det tror jeg også kommer de som mottar tjenester til gode.

Einar Pedersen, rådmann

Informasjon

Informasjon om norovirusinfeksjon (omgangssyke) til publikum

Barn og unge er utsatt for infeksjoner og andre smittsomme sykdommer fordi de ofte befinner seg der mange personer er samlet.
Folkehelseinstituttet;
www.fhi.no , har utarbeidet faglige råd for smittevern i barnehager og skoler.

Informasjon

Kåfjord kommune trenger besøkshjem

Kan du tenke deg å være besøkshjem for barn og unge en eller flere helger pr måned?

Informasjon

ePortal er nå i drift

ePortal er en Internett-basert tjeneste som på en sikker måte tilbyr timebestilling og kommunikasjon mellom pasient og legekontor – uten tidsforsinkelser.

Link til ePortal: https://www.besoklegen.no/Login.aspx?ClinicId=kafjordhelsesenter 

Baalsrudmasjen2017

Baalsrudmarsjen 2017

Jan Baalsrud minnemarsj er under omorganisering, og årets marsj er en utprøving av noen av etappene.

Informasjon

«Helseteknologi i Nord-Troms» er med på Helsedirektoratets nasjonale velferdsteknologiprogram

«Helseteknologi i Nord-Troms» er et interkommunalt prosjekt mellom de seks Nord-Troms kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Sammen skal de jobbe mot å oppnå en tjenesteinnovasjon og innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren.

Vaksine

HPV vaksine ved Kåfjord helsestasjon

Mandag  10. juli, kl. 12.00-14.00
Fredag  04. august, kl. 12.00-14.00
Fredag  01. september, kl. 12.00-14.00
Mandag 02. oktober, kl. 10.00-12.00
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk