Miessevarri

Onsdag 30. mai kl. 18:00 i Birtavarre

Informasjonsmøte om Statskog sitt prosjekt på Miessevárri i Kåfjorddalen

Kåfjord kommune inviterer til møte for innbyggere og næringsliv. Hensikten med møtet er å informere om- og å diskutere planene.

 

Informasjon

Onsdag 23. mai kl 19:00 Senter for Nordlige folk

Orienteringsmøte - Lerøy Aurora

Møtet skulle annonseres i avisen, men de har gjort en feil og annonsen kom ikke på trykk. Administrasjonen i Kåfjord kommune vurderer møtet som såpass viktig og av offentlig interesse at vi informerer her om møtet i kveld. Her får publikum muligheten til å stille spørsmål til selskapet og få informason om driften i Kåfjord.

Arbeidsfiske - Foto: Senter for nordlige folk_300x225

Invitasjon til åpent seminar 31.mai 2018

Forsoning i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst

Stortinget har vedtatt at det skal settes ned en sannhets- og forsoningskommisjon som skal se på hvilke konsekvenser fornorskningen av samer og kvener har hatt, og fremdeles har.
I forkant av denne prosessen avholder vi et seminar der fornorskning i fortid og nåtid, i vår region settes i fokus.

Hvilke krefter er tilstede som gjør at fornorskningens strukturelle mekanismer fortsatt virker?

NY BRU MANNDALSELVA_203x203

Kunngjøring - vedtak på skrivemåten av Nordnestunellen og Manndalsbrua, samt stedsnavn i tilknytning til disse

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten for 34 stedsnavn i Kåfjord kommune. Navnene omfatter norsk, samisk og kvensk skrivemåte på Nordnestunnelen og Manndalsbrua, samt stedsnavn i tilknytning til disse.

Informasjon

Informasjon

Den årlige befaringa av Guolasvegen

Kommunen tar sikte på å foreta den årlige befaringa av Guolasvegen i midten av juni, med forbehold om at veien er fremkommenlig. Status og vedlikeholdsbehov vil da bli kartlagt og tiltak drøftet med Troms Kraft Produksjon i henhold til avtale av 2015.

Informasjon

Trafikksikkerhet

Sikt i veikryss og krattrydding langs offentlig vei

Du kan bidra til et trygt og trafikksikkert nærmiljø! Sjekk ut vedlagte brosjyre om sikt i veikryss og krattrydding langs offentlig vei!

Brosjyre 2018.pdf

For spørsmål, ta kontakt med Drifts-og utviklingsavdelingen 77719268

Informasjon

Informasjon

Sentrumsvegen, Manndalen

Utbedringer av Sentrumsvegen pågår. Grunnet stor snøsmelting og overflatevann denne helga, vil det likevel kunne bli vanskelige kjøreforhold på strekningen, og det anmodes om å kjøre forsiktig.

Spørsmål kan rettes drifts- og utviklingsavdelingen; 77719268

Informasjon

Informasjon!

Begrensinger på bruk av kaia i Olderdalen, fra søndag 8. april 2018

Søndag 8 april 2018 vil bygningselementer til det nye sykehjemmet ankomme Olderdalen, og losses på kaia. Andre fartøy/båter kan dermed ikke legge til kaia / havna i denne perioden og vil bli bortvist!

Kommunen beklager de ulemper dette medfører. Spørsmål kan rettes til: 

Karin A. Karlsen

Beredskapsrådgiver/førstekonsulent

Direkte innvalg 77 71 92 54 / 48 15 96 42

Nytt Helsesenter

Ønsker navneforslag på rom på det nye helsesenteret

Som kjent bygger Kåfjord Kommune et nytt senter for helse og omsorg i Kåfjord (SHOK), som skal stå ferdig desember 2018.
I den forbindelse ønskes det inn navneforslag på avdelinger, møterom, oppholdsrom, stuer etc.
 
Informasjon

Økt konkurransekraft og lønnsomhet

Nord-Troms Studiesenter i samarbeid med Halti Næringshage inviterer til kurs med fokus på:

Økt konkurransekraft og lønnsomhet

m/ Finn Steinar Heimly, Handelshøyskolen ved UiT

Onsdag 14. mars på Halti

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk