Kulturskolen

Vi har ledige plasser i kulturskolen. Meld dere på!

Ledige plasser i Kulturskolen

Piano – Manndalen (tirsdag, 16.45-17.15)

Piano/Gitar – Olderdalen (onsdag, 14.30-15.30)

Kunstverksted 1-4 Manndalen (mandag, 13.45-15.45)

Kunstverksted 7-10 Olderdalen (torsdag, 16.30-18.30)

Teatergruppe Manndalen (onsdag, 13.45-14.00)

Barnekor Olderdalen (mandag, 16.00)

*Det kan bli endringer i tidspunktene. Dagene er fast.

Mobbeombudet

Mobbeombudet kommer til Kåfjord den 11. januar i 2018!

Mobbeombudet kommer til Kåfjord den 11. januar i 2018. Han er invitert til Kåfjord i forbindelse med at barnehagene og skolene i Kåfjord kommune er plukket ut til å være med i satsningen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Alle som jobber med barn og unge i Kåfjord er invitert til å delta. Mobbeombudet skal holde et foredrag for lærere fra ca. 14.15-16.00.
Av praktiske årsaker inviterer vi alle lærere, barnevern, helsesøstre og barnehageansatte i kultursenteret i Olderdalen.

Deretter skal mobbeombudet holde to foredrag for foresatte, politikere, lag/foreninger og andre viktige gode hjelpere. Det første foredraget blir kl. 17.00-18.30 i Kultursenteret i Olderdalen og det andre foredraget blir kl. 19.30-21.00 på skolen i Manndalen.
Vi håper at mange kan delta i arbeidet for et godt oppvekstmiljø i Kåfjord!

 

Julekort2

Slik sikrer du en fin julefeiring for barna ved samlivsbrudd

Omtrent halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse og julefeiringen kan være tøff for skilte foreldre. Uansett er julen barnas høytid, de voksnes behov må komme i andre rekke.

Bufetat ved familievernet har laget «Juleråd til skilte foreldre» om hvordan håndtere julefeiringen når dere har felles barn, men ikke bor sammen.  

Korps_100x140

Oppstart av korps i Kåfjord

Kåfjord Kulturskole vil i år satse på å starte opp korps, og i den anledning trenger vi folk som har lyst til å være med å spille! For å planlegge høsten og vinteren, håper jeg du vil være med på et møte der vi diskuterer hva vi har lyst til å gjøre, danner et styre, og lager en plan over kommende øvinger. Tidspunkt for møtet kommer snarest. Om du lurer på noe, kan du ta kontakt med meg på tlf 997 49 417, eller se vår Facebookside Kåfjord Kulturskole for mer info. Håper du vil være med, dette blir gøy! Vel møtt!

Mvh Silje Maritha Simonsen, korpsleder

Bussjåfør_300x169

Påmeldingsfrist til samlinga i Tromsø: 18.9.2017

Regional samling om tilskuddsordningen Kompetansepluss

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Kompetanse Norge arrangerer regionale samlinger om Kompetansepluss. Det er fortsatt ledige plasser på samling i Tromsø 10.oktober. De vil svært gjerne ha deltakere som kan være aktuelle søkere innenfor deres samisksatsing.

Kulturskolen

Oppstart av dramagrupper/barneteater

Vi starter opp med dramagrupper i Manndalen og Olderdalen.
Tidspunkt og aldersgruppe er som følger:
Manndalen: Onsdager kl. 13.45-14.45 for 1. – 5. klasse.

Olderdalen: Onsdager kl 16.15-17.15 for 4 år – 2. klasse og kl. 17.15-18.15 for 3. – 7. klasse.

Man melder seg på via nettskjema Påmeldingsskjema
Velg barneteater.
Man kan også melde seg på ved å sende mail til pamelding.kulturskolen@kafjord.kommune.no 

Vi starter opp så fort vi får nok påmeldte, så meld dere på med en gang!

Se timeplan for Kulturskolen her

Knut Skomedal

Kulturskolen

NY FORLENGET FRIST: 06.09.2017

Påmelding til Kåfjord Kulturskole skoleåret 2017/2018

Nå kan du melde deg på Kåfjord Kulturskole for det nye skoleåret.
Ny forlenget frist for søknad er 06.09.2017, med mulighet for løpende inntak ved ledige plasser.

Informasjon

«Helseteknologi i Nord-Troms» er med på Helsedirektoratets nasjonale velferdsteknologiprogram

«Helseteknologi i Nord-Troms» er et interkommunalt prosjekt mellom de seks Nord-Troms kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Sammen skal de jobbe mot å oppnå en tjenesteinnovasjon og innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren.

Vaksine

HPV vaksine ved Kåfjord helsestasjon

Mandag  10. juli, kl. 12.00-14.00
Fredag  04. august, kl. 12.00-14.00
Fredag  01. september, kl. 12.00-14.00
Mandag 02. oktober, kl. 10.00-12.00
tbaidi valmmas_200x360

Meld deg på samisk kurs innen 7.7.17

Giellamiella - Samisk snakkekurs

Bilde avgangsklassen ungdomsskolen Olderdalen og Kåfjorddalen vår 2017

Ordførerens lunsj med 10. klasse

Ordfører Svein Leiros har i år som i fjor invitert kommunens 10. klassinger på lunsj på rådhuset. I år var det stedfortredende ordfører, Ludvik Rognli, Hovedutvalget for omsorg og oppvekst (HOO) og oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen som fikk seg en prat med ungdommene.

Logo Smiso

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms

SMISO Troms er et lavterskeltilbud til alle beboere i Troms fylke som har opplevd seksuelle overgrep, og til deres pårørende/nærstående. 

Det trengs ingen henvisning for å oppsøke hjelp hos oss, og det er gratis å benytte seg av våre tilbud. De ansatte har stor kompetanse og erfaring når det gjelder bearbeiding og konsekvenser etter seksuelle overgrep. Tilbudene våre tar utgangspunkt i selvhjelp, og vi ønsker å gi deg hjelp slik at du kan få bearbeide det du har vært utsatt for.

Vi tilbyr i tillegg rådgivning og veiledning til hjelpeapparatet i de kommunene som bidrar økonomisk til sentret. 

 

For nærmere informasjon, se www.smiso.no. Her finner du utdypende informasjon om våre ulike tilbud samt annen praktisk informasjon. Følg også med på vår Facebook-side, SMISO-Troms.

Vil du stikke innom oss har vi åpent for deg mandag til fredag fra 10.00-15.00. Du kan treffe oss på telefon mellom klokken 08.30 – 15.30. Onsdager har vi langåpent til 20.00. 

 

Besøksadresse:       Søndre Tollbodgate 9, 9008 Tromsø

Telefon:                    77 65 20 44

E-post:                      post@smiso.no

 

Informasjon

Høringsfrist 28.04.17

Høringsutkast: nedlegging av undervisningstilbud ved Trollvik skole.

Elever, foreldre, FAU, SU, ungdomsråd, ansatte/ tillitsvalgte, øvrige innbyggere og foreninger/ organisasjoner inviteres å gi sine innspill til dokumentet.
Enkeltpersoner og grupper/ organisasjoner oppfordres om å levere skriftlige høringsuttalelser innen 28.04.17.

Se høringsutkast

Høringsuttalelser sendes til:

Kåfjord kommune
Ved oppvekstetaten
Øverveien 2
9146 Olderdalen

eller postmottak@kafjord.kommune.no

 

Mvh Anita Lervoll
Etatsleder for oppvekst, Kåfjord kommune

Dette er en prøve

Test

Hva tror du kommer Kommunevåpen

Nord-Ttroms studiesenter lærerutdanning

Fortsatt tre muligheter til å delta på infomøter. Søknadsfrist den 15.04.17

Informasjonsmøter om lærerutdanning

Har du en lærer i magen?
Om du noen gang har vurdert å bli lærer har du nå en ypperlig mulighet for å søke på en samlingsbasert modell. For deg som ikke kunne delta i Kåfjord på torsdag, kan du dra innom Skjervøy den 20., Lyngen den 22. eller Nordreisa den 23. Mars. Se NTSS.no

 

Informasjon

Innmelding grunnskole

Påminnelse - Innmelding til grunnskole

Husk frist: 1.mars - innmelding 1. klassinger 2017

maskinoversetting

Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet lanserer

Program som gjør det enklere for både for den som kan og den som ikke kan samisk

Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet lanserer et program for maskinoversetting fra nordsamisk til norsk.

256_Flagg samisk

Feiring av Samefolkets dag 2017 i Kåfjord

Her er oversikt over feiringen av Samefolkets dag  i Kåfjord

foreldrehverdag.no

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no

På nettstedet foreldrehverdag.no kan foreldre finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Helse

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Informasjon

Informasjon vedr. Trollvik skole

Torsdag 14. 04. ble det avholdt foreldremøte for foreldre som ønsker ett offentlig skoletilbud ved Trollvik skole fra høsten 2016.

Logo Nordreisa vgs

Søknadsfrist 1. mars.

Voksenopplæring ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa

Ta utdanning mens du er i jobb!
Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25. Voksne som har videregående utdanning fra før kan bli tatt opp dersom det er plass. Søknadsfrist 1. mars.

Kåfjordsekken

Strategisk oppvekstplan for Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

Kåfjord kommunes strategiske oppvekstplan manifesteres gjennom Gàivuonalàvka / Kåfjordsekken.
Ledig stilling

Tilsynsførere til fosterbarn

Barneverntjenesten i Kåfjord har behov for tilsynsførere til fosterbarn plassert i Kåfjord.
 
Hvis dette er noe du selv ønsker, eller kjenner noen som kunne tenke seg å være tilsynsfører, så ta kontakt med Kåfjord Barneverntjeneste.
Informasjon

Klipp hekken, senk farten og vær oppmerksom!

Neste uke starter skolene opp etter en lang sommerferie.
Omlag 20 000 grunnskoleelever skal ut på veiene i Troms. Mange av disse blir kjørt av sine foreldre til skolen – og det skaper farlige situasjoner på skoleveien og kaos rundt skolene.
Verst er det for de aller minste; de på 5-6 år. De er det 2000 av i fylket.
Trygg Trafikk ønsker at alle skal ha en trygg skolevei. Det skal vi voksne ta ansvar for.

Informasjon

Påmelding til Kåfjord Kulturskole Høst 2015

Nå kan du melde deg på Kåfjord Kultuskole for høstsemesteret 2015.
Påmeldingsfrist 01.08.2015.
Udir

Spesialpedagogisk hjelp på 5 minutter

Utdanningsdirektoratet har laget en liten innføring i hva spesialpedagogisk hjelp er, hva ord og uttrykk betyr, hva man kan forvente av kommunen og hva man selv kan gjøre.

GRUNNSKOLEUKE/JULEUKE på TROLLVIK SKOLE I UKE 51

I forbindelse med grunnskoleuka inviterer vi på Trollvik skole alle til å besøke vår kafe.
Kafeen er åpen :
Mandag 15.12 2014 kl 10.00-14.00 og Tirsdag 16.12 2014 kl 10.00-14.00

Bygdekveld torsdag 18/12 fra kl 17.00 med salg av bla kaffe og kaker, kakelotteri, lotteri på bøker og sist, men ikke minst: Underholdning ved elevene på skolen kl 18.00.

 

info_60x58

Ta kontakt innen onsdag 29.08.2012.

Kulturskolen starter opp igjen og det har kommet oss for øret at flere ikke alle har fått påmeldingsskjema i posten.

Vi prøver på nytt og nå kan dere melde dere på ved å ringe Kulturskolen på tlf 77719234 eller på Hallvard: 99638483. Line: 90030942

sanger_tn

Sted og tid er Birtavarre samfunnshus, kl 19.30

Fredag 15. juni blir konserten "Cafe musikal" satt opp på ny i Kåfjord

På grunn av flere henvendelser fra publikum settes forestillingen Cafe Musikal opp på nytt på Birtavarre samfunnshus. Dette blir fredag 15. juni og da går Kåfjordkoret ut på de skrå bredder, med god hjelp av barna og noen flere fra Generasjonskoret, korpset og barnekoret.
Barn

Vedtekter for SFO

Kåfjord kommunes vedtekter for skolefritidsordningen. Vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og omsorg 04.05.2011, sak 7/11

Liten m blomst_33x69

BARNEHAGEOPPTAK OG INNSKRIVING AV ELEVER 2011

Frist for barnehageopptak/SFO og innskriving elever som skal begynne i 1.klasse høsten 2011 er 1.mars 2011.

Blåseinstrument_132x99

Kulturskolens elevaften desember 2010

Den årlige elevaften ved kulturskolen ble gjenomført sist uke til stor begeistring for ale tilhørere. Vi har latt oss begeistre atter en gang.
Trekløver

Elevaften ved Kulturskolen våren 2010

Her finner dere glimt fra elevaften ved Kulturskolen 8. juni. Dessverre er her ikke bilder fra de første innslagene. Hvis noen har et par fine bilder, send dem til kommunen ved redaktøren så skal jeg flette dem inn.
Ten-Sing sang

Gjenforeningstreff for barnekoret SOL/ Sol-tensing 21.-23. mai

21.-23. mai 2009 arrangeres et Reunion/gjenforening-treff for barnekoret SOL/SOL Tensing.
Selv om det er SOL som har tatt initiativet til arrangementet vil vi invitere alle som har deltatt i barne- og ungdomskor i Kåfjord.
barnekoret_132x99

Kultuskolen

Tilbud kulturskoleåret 2008-2009

Kultuskolen minner om at fristen for påmelding er i dag, og oppfordrer dere til benytte dere av de gode tilbud vi har. Vi vil også meddele at tilbudet i foto passer best for ungdomstrinnet og voksne.
\\\\\\\

Kulturskolen 11.06.08

Elevaften fra sykehjemmet

Elevaften ved sykehjemmet som gikk av stabelen onsdagskvelden skapte koselig stemning. Noen spente nerver fra de unge deltakerne kunne vi spore, men de var fine unge representanter fra kulturskolen.
Runar og Martin - gitarkameratene_87x65

Fra kultuskolen

Elevaften

Nytt av året er at vi deler opp, delvis fordi arrangementet ofte blir for langt, men også fordi vi fikk ideen om å legge et arrangement til dagligstua på helsesenteret i Birtavarre. Der er det fine instrumenter: et godt piano og et elektronisk kirkeorgel med fullt pedalsett, og det er flott om disse instrumentene kan brukes mer.
sara-vicky-ingress

Kåfjord kulturskole

Spennende tilbud for skoleåret 2006-07!

Kåfjord Kulturskole lyser ut tilbud for neste skoleår. Vi holder til i tidsmessige og gode lokaler på Kultursenteret i Olderdalen. En god del av tilbudene vil bli gitt her, men vi gir også en del desentralisert undervisning.
danmarkingress

Kåfjord Kulturskole

Teater på elevkvelden

Torsdag kveld var det konsert med en del av kulturskoleelevene i Manndalen. Nytt av året var teaterframføring. I tillegg til gitarister, pianister, vokalister og en bassist, så debuterte Manndalens nyeste band!
ukmingress

Fra UKM på Finnsnes

Lørdag formiddag reiste en gjeng med gutter og en sjåfør fra Manndalen til byen Finnsnes for å se til UKM deltakerne fra Kåfjord. Her er noen inntrykk fra turen.
Gutt kunst

Lørdag 11.02.06

UKM på Kultursenteret kl. 16

Det er påmeldt 11 scenebidrag + 9 utstillingsgjenstander til den kommunale avviklingen som skjer på Kultursenteret, lørdag den 11.2. kl 16.00. I årets bidrag vil det inngå visning av selvlagte klær, samt power-point framvisning.
Rita-Liv-ingress2

Kåfjord Kulturskole

Barnekoret tar opp nye medlemmer

Manndalen Barnekor hadde kosekveld som opptakt til en ny sesong. Vi spiste popcorn og frukt og sang "Bit for bit". Koret tar opp nye medlemmer nå, alle fra første klasse og opp kan være med. Det er øvinger hver tirsdag kl. 16.45 på skolen. Påmeldingsskjema fås hos Unni på skolen. Liv er dirigent og Rita er leder for koret.
Skinnhueguttan_150x113

Har DU/DERE noe spennende å vise fram?

Meld deg på til årets UKM i Kåfjord

Ungdommens Kulturmønstring skal avvikles, lørdag den 11. februar 2006 på Kultursenteret, Olderdalen.
Vi ønsker ditt/deres bidrag som kan være med å gjøre mønstringen helt spesiell.
Alt fra matkunster, foto, film, skulpturer med mye mer kan du/dere vise fram. Fortsatt er det aldersgruppen 10 - 20 år som kan delta.
Ingressbilde: "Skinnhueguttan" UKM 2003
Backstage 4_150x113

Backstage tilbake på musikkarenaen.

Full trøkk på Rocka rusfritt romjulsarrangement

Tirsdag 3. juledag var det duket for en skikkelig romjulsrock i Olderdalen. Folk fra hele Kåfjord, inkludert juleferierende fra nord til syd hadde tatt turen til Kultursenteret for å høre mye sang og musikk. I tillegg var det besøkende fra andre kommuner, i og utenfor regionen.
Alvedans_132x99

Kulturskolens yngste dramagruppe

En julefortelling

Unge fra SFO har øvet inn en julefortelling, som ble fremvist onsdag 14 desember. Noen lette scenenerver og noe improvisasjon ble det, men uansett en fortryllende forestilling!
Drama(tisk)_119x89

Kulturskolens elever viser vei

Elevaften i mørketid

Kulturskolens elever viser vei i mørketiden. Sjarmerende og dyktige unge elever viser kunstuttrykk til lydhørt og forventningsfullt publikum på Kultursenteret i Olderdalen.
ingress

Kåfjord Kulturskole

Elevkveld med mange debutanter

Tirsdag kveld var det kulturskoleelevenes kveld på Ája. Denne høsten har det vært et stort oppsving i musikkinteressen blant barn og unge i Manndalen. Det er kommet mange nye elever både på gitar og piano. Dessuten fikk vi oppleve trommer og bass. Manndalen Barnekor deltok også.
klovnefjes

Elevaften Kulturskolen

Det blir elevaften med ulike kulturuttrykk tirsdag 29. november på Aja Samisk senter og onsdag 30.11 på Kultursenteret i Olderdalen, begge dager oppstart klokken 18:00.
liv-ingress

Kåfjord kulturskole

Kåfjordsangere i Pello

Sangere fra Kåfjord var hovedattraksjonen i det kunstneriske programmet under Landsbygdutstillingen i Pello. Det var en lang reise - men absolutt verdt turen.
lavlunjavku_150x95

Påmelding til kulturskolen for skoleåret 2005/2006

Kåfjord kulturskole går inn i et nytt aktivt år, og lyser ut tilbud innenfor drama, musikk, duodji og kunstverksted. Søknadsfrist er 15.08.2005.
trine-ja-ole-ingr_101x120

Riddu Riđđu

Kåfjordungdommer i fokus på Riddu Riđđu

På festivalens første dag var Kåfjordungdommen i fokus. Tre band med sterk kåfjordtilknytning - to av dem får sin opplæring ved Kåfjord Kulturskole, fikk spille på den store Riddu-scenen. Og en ungdom som har gått alle gradene på kulturskolen, fikk utdelt Drømmestipend. Det var uvanlig mye publikum foran scenen til å være torsdag kveld, kanskje hadde det noe med at Tungtvann skulle på den samme scenen...
cathrine_100x96

Kåfjord Kulturskole

Sirkus i Manndalen!

Sist onsdag ble det sirkusforestilling i Manndalen. Det var Sirkus Leatos som gjestet bygda. Forestillingen ble vist i sirkusmanesjen på Riddusletta/Fossenesset og var i regi av Manndalen Barnekor.
Halvard Lyshaug

Takk til dere som støttet opp om konserten til flomofrene 28 januar

Kåfjordkoret arrangerte konsert for flomofrene den 28 januar. Det kom inn nesten 20.000 kroner på konserten.

8.-14. mars 2005

Bli med på Kunstens Uke i Kåfjord

Temaet for årets kunstuke er kvenkultur. I forbindelse med uka er det filmkveld onsdag 9. mars kl. 19.00, og kulturkveld på torsdag 10. mars kl. 19.00. Alle er hjertlig velkommen.

kevin_62x120

UKM 2005 i Kåfjord

Høy kvalitet på UKM 2005!

UKM ble i år arrangert på Ája i Manndalen. Innslagene hadde gjennomgående høy kvalitet. Publikum storkoste seg, men juryen hadde det ikke så enkelt. Se bildene med artistene!
vokalister_100x142

Ungdomsprosjektet UNIT

Jokke & the Pussycats på Skjervøy

Det ble dramatikk da Jokke & the Pussycats var på spillejobb på Skjervøy. To av bandmedlemmene ble sittende fast i heisen og konserten ble forsinket mens hotellet arbeidet med å berge dem.
Fallskjermlanding

Kåfjord og Storfjord med kultur

Havlandet

Kåfjord og Storfjord kommuner markerer seg i Pajala. Havlandet. Porten til ishavet. Kulturfolk. Medspillere. Delaktig. Inviterende. Treffer blinken. Sjekk ut flg link: Bildeserier
Img_100x75

Kåfjord Kulturskole

Vil du være med på kulturskolens aktiviteter skoleåret 2004/2005?

Kåfjord Kulturskole lyser med dette ut sine tilbud for neste skoleår. Nytt av året er tilbud om drama, skapende skriving, duodji og band. Vi holder til i tidsmessige og gode lokaler i Kultursenteret i Olderdalen. En god del av tilbudene vil bli gitt her hvor også rektors kontor er. Men vi håper å kunne gi en del desentralisert undervisning dersom rammebetingelsene ligger til rette for det.

Kilde: FIN, 12.06.04

Musikklivet blomstrer i Manndalen

MANNDALEN: Musikklivet er på vei opp i Manndalen. Det fikk man se på kulturskoleavslutninga i Manndalen torsdag.
forsiden_120x90

Lang vei fra Danmark

I 2002 ble det satt opp et nytt og flott orgel i Kåfjord Kirke som et resultat av en omfattende ombygging. Dette til stor glede for både orgelspilleren og menigheten. Men som med alt nytt, står det alltid noe gammelt igjen.
band_120x104

Kåfjord kulturskole

Kom på elevkonsert!

Torsdag 10.6 kl 18 markerer Kulturskolen semesterslutt med en konsert hvor både enkeltelever, barnekor, ungdomsband og musikkskolelærere opptrer. Det blir også kafe og loddsalg. Denne gangen er konserten på Ája. Kom til en trivelig elevkveld!
pic03 utdrag_139x99

"Klokketoner under vandringen"

Musikkandakt i Kåfjord kirke fredag 4. juni

Fredag den 4. juni kl. 20.00 blir det musikkandakt i Kåfjord kirke. Kåfjordkoret deltar med "Klokketoner under vandringen", som også har vært fremført i Ishavskatedralen og Grønland kirke i Oslo. Vel møtt!
band_120x104

Nytt band debuterte på 17. mai-arrangement i Manndalen

I år var det kveldsarrangemet på Ája i MUIL-regi. Blant annet debuterte bandet "Jocke and the Pussycats"! Neste sjanse å høre bandet blir på Kulturskolens elevkveld 10. juni på Ája.
Luhkka_100x133

Kåfjord Kulturskole og Manndalen Husflidslag:

Duodji-kurs for barn/ungdom

Kåfjord kulturskole og Manndalen Husflidslag tilbyr 30 timers kurs for barn i alderen 10-16 år. Det er to muligheter å velge mellom:
1) Sy din egen veske m/kråkesølv
2) Lag din egen kniv m/slire

Påmelding, og mer informasjon, kontakt Kåfjord kulturskole på telefon 77719234.
Bildet er tatt på luhkkakurset for ungdom i vinter.
sanger

En fargerik utstilling "Med blues i Paletten"

Kunstens uke i Kåfjord 2004

Kunstuka i Kåfjord startet opp i dag, mandag den 15.03.04 på Kultursenteret i Olderdalen.
Det vil foregå aktiviteter for skolene i kommunen til og med fredag i denne uka. Kunstner Svein-Arild Berntsen deltar selv hele uka.
toner_tn[1]

Foreløpig informasjon

Kunstens Uke 2004

Fra 15-19 mars arrangeres kunstens uke under temaet "Med blues i Paletten". Multikunstneren Svein - Arild Berntsen kommer til Kåfjord for å dele sitt mangfoldige kunstneriske uttrykk og erfaringer med oss.
Maika_132x99

Ungdommens kulturmønstring

We've seen it all!

UKM 2004 gikk av stabelen lørdag 14 februar, med glitrende fremføringer og flotte kunstverk. Kåfjord har det beste potensialet, kulturlivet er sikret for fremtiden!

elektriker

Hvem kan hjelpe oss?

Vi mangler lys til scena i forbindelse med UKM på lørdag.
Er det noen som har byggelys på stativ å låne til oss, helst med teleskopstativ?.
Ta kontakt innen kl 12.00 på lørdag den 14.02.
Telefon: 913 73031
Img_171x140

Ungdommens Kulturmønstring

Ungdommens Kulturmønstring avholdes lørdag den 14.2. kl 16.00 på Kultursenteret, Olderdalen.
Pianoundervisning

Har du lyst å høre klassisk musikk?

Pilvikki Virtaperko fra Finland spiller en hel konsert onsdag den 11. februar kl. 19.00. Konserten skal ha sted på hallen på kultursenteret og det koster ingenting å komme å høre.
Img_160x120

Til alle kreative ungdommer i kommunen

Nå er det tid for å melde seg på til årets UKM i Kåfjord

Årets UKM står for døra i Kåfjord
Det skal arrangeres lørdag den 14.februar på Kultursenteret, Olderdalen.
IMG_132x99

Kåfjordkoret 30 år!

Førstkommende fredag, den 7.11., er det jubileumskonsert på Aja. Det har vært 30 glade år, med mange deltakere. Nå ønskes både unge og gamle velkommen, og koret er spesielt opptatt av at tidligere medlemmer kan møte opp til en hyggelig sammenkomst på Aja.
hyssingfinger_tn

OBS! OBS! OBS!

Påmeldingsfrist for kulturskolen 16. juli

Vi minner om at påmeldingsfristen nØĶrmer seg. Elektronisk påmelding kan gjøres via hjemmesiden. Se her.
sanghefte_tn

Påmeldingsfrist 16.juli

Tilbud fra Kåfjord kulturskole!

Kåfjord Kulturskole har den glede å lyse ut tilbud for neste skoleår.
Article image

19.-22 februar

Kunstens Uke i Kåfjord

Kåfjord kommune v/Kulturskolen og kulturkontoret markerer Læstadius-jubileet ved å arrangere Kunstens Uke 19.-22 februar. Det blir bl.a kunstutstilling v/Odd Sivertsen og kulturkveld på AMO-senteret med Kåfjordkoret. Det vil bli vist film om Læstadius.
Article image

Kåfjord Kulturskole arrangerer..

Kunstens Uke 2001

I "Kunstens Uke 2001" inviterer vi dere til å delta i aktiviteter og utstillinger. Hovedtema for arrangementene vil være "Læstadianismen", og dette blir Kåfjord kommunes markering "Læstadius-jubileet".
Article image

Kåfjord kulturskole

Fra musikkskole til kunst og foto

Kåfjord Musikkskole ble etablert i 1979, og har siden da utvidet virksomheten med Kunst- og Fotografisk verksted. Det gis instrumental- og vokalopplØĶring til enkeltelever og grupper, og skolen har elever i alderen 2-60 år.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk