tbaidi valmmas_166x300_166x299

Torsdag 21.09.2017

Samisk språkkafe

På Olderdalen husflidshus kl. 18.00-19.30 er det åpen kafé for alle som vil snakke samisk. Ingen kunnskapskrav. Det serveres kaffe og noe til kaffen.Velkommen! 


Korps_100x140

Oppstart av korps i Kåfjord

Kåfjord Kulturskole vil i år satse på å starte opp korps, og i den anledning trenger vi folk som har lyst til å være med å spille! For å planlegge høsten og vinteren, håper jeg du vil være med på et møte der vi diskuterer hva vi har lyst til å gjøre, danner et styre, og lager en plan over kommende øvinger. Tidspunkt for møtet kommer snarest. Om du lurer på noe, kan du ta kontakt med meg på tlf 997 49 417, eller se vår Facebookside Kåfjord Kulturskole for mer info. Håper du vil være med, dette blir gøy! Vel møtt!

Mvh Silje Maritha Simonsen, korpsleder

Bussjåfør_300x169

Påmeldingsfrist til samlinga i Tromsø: 18.9.2017

Regional samling om tilskuddsordningen Kompetansepluss

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Kompetanse Norge arrangerer regionale samlinger om Kompetansepluss. Det er fortsatt ledige plasser på samling i Tromsø 10.oktober. De vil svært gjerne ha deltakere som kan være aktuelle søkere innenfor deres samisksatsing.

Kulturskolen

Oppstart av dramagrupper/barneteater

Vi starter opp med dramagrupper i Manndalen og Olderdalen.
Tidspunkt og aldersgruppe er som følger:
Manndalen: Onsdager kl. 13.45-14.45 for 1. – 5. klasse.

Olderdalen: Onsdager kl 16.15-17.15 for 4 år – 2. klasse og kl. 17.15-18.15 for 3. – 7. klasse.

Man melder seg på via nettskjema Påmeldingsskjema
Velg barneteater.
Man kan også melde seg på ved å sende mail til pamelding.kulturskolen@kafjord.kommune.no 

Vi starter opp så fort vi får nok påmeldte, så meld dere på med en gang!

Se timeplan for Kulturskolen her

Knut Skomedal

Kulturskolen

NY FORLENGET FRIST: 06.09.2017

Påmelding til Kåfjord Kulturskole skoleåret 2017/2018

Nå kan du melde deg på Kåfjord Kulturskole for det nye skoleåret.
Ny forlenget frist for søknad er 06.09.2017, med mulighet for løpende inntak ved ledige plasser.

Baalsrudmasjen2017

Baalsrudmarsjen 2017

Jan Baalsrud minnemarsj er under omorganisering, og årets marsj er en utprøving av noen av etappene.

Varsel

Kåfjord kommune informerer.

Utinord løypene i Skardalen, opp til Baalrudhula og Joppelen stenges med virkning fra og med 06. juni 2017.

På grunn av at løypene er i store ras- og flomutsatte områder stenger Kåfjord kommune løypene til Skardalsgammen, til Baalsrudhula og Jopplen. Kommunen vil gi informasjon når løypene åpnes igjen for allmenn ferdsel.

256_gullmynter i stabel

Ønsker du litt støtte til ditt lag?

Kulturmidler 2017

Kåfjord kommune orienterer om at det skal deles ut kulturmidler til lag, foreninger og samfunnshus for 2017. Det tas imidlertid forbehold om budsjett til formålet. Aktiviteten i laget skal danne grunnlag for tilskudd.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk