Bilde logo JuleSPREK 2016_250x88

Pressemelding - Julesprek 2017

1. desember går starten for årets JuleSPREK. Dette er adventstidens svar på den populære turkasse-trimmen som gjennomføres i sommerhalvåret. Mens Ut i NORD har turer høyt og lavt rundt, byr JuleSPREK først og fremst på nærmiljøturer tilpasset mørketiden

Ung arkfjes[1]

Er det noen foreldre (eller eldre søsken) som vil være med som reiseleder til Tromsø i lag med ungdom, lørdag 2.12.17?

Kåfjord kommune har planlagt tur med buss til Bowlinghallen og Darklight neste lørdag, 02.12.17 kl 07.30 fra Djupvik. Det er påmeldt 37 ungdom, men mangler 1 voksen i tillegg til klubbleder. Det kan være foreldre, eldre søsken, eller bekjente som kan være med. På grunn av at det er unge fra 12 år med er det viktig at vi har med flere voksne på grunn av sikkerhet. Ta kontakt med Kurt Solstad: 990 19737 dersom dere har anledning å være med som reiseleder.Håper på respons.

_JK78740 copy (1)

Fysisk klubb starter opp i Kåfjordhallen, lørdag den 11.november.2017 kl. 16.30

Lørdag 11. november.

 Juniorklubben: 16.30 – 19.30

 1.klasse til og med 6.klasse

 _____________________________________________

 U.Klubben: 19.30 – 22.30

 7.klasse til og med 18 år

Bowling

Alder fra 13 – 18 år. Dato: 2. desember 2017

Planlagt Tromsøtur for ungdomsklubbene fra Kåfjord

Ungdomsklubbene i Kåfjord prøver å arrangere felles busstur til Tromsø i begynnelsen av desember under forutsetning av nok påmeldte.

 

Aktivitetene som planlegges er tur til Bowlinghallen på Stakkevollan og til Darklight, (ikke langt unna Bowlinghallen) og med avslutning pizza på Yonas.

 

Søsken leker

Ny frist for å komme med søknad er satt til 12. november 2017.

Det er nå tid til å søke midler til rusforebyggende tiltak 2017

På grunn av at det kun er innkommet søknad fra ett lag i kommunen lyses midlene ut på nytt med ny søknadsfrist: 12. november 2017

 

Midler til rusforebyggende tiltak for barn og unge mellom 12 – 19 år

 

Følgende kriterier gjelder for søkerne:

1. Hoved søker skal være et frivillig lag eller forening

2. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak og hvorfor det er rusforebyggende, antall deltakere og hyppighet på tiltaket. Finansiering og kostnadsoverslag skal også ligge ved.

 

Illustrasjonsbilde kultur

Ny frist for å fremme forslag på Kulturpris 2017 er 12. november.

Det inviteres til å komme med forslag på kandidat til årets Kulturpris 2017.

 

På grunn av at det kun er innkommet 1 forslag på Kulturpris 2017 lyses prisen ut på nytt med ny frist for innsending: 12. november 2017.

 

Forrige kulturpris ble delt ut i 2015, og prisen gikk da til Hermund Dalvik.  Vær obs på at prisen kan ikke deles mellom flere enkeltaktører eller lag.

 

Frist for innsending av forslag: 24. oktober 2017. Forslagene må begrunnes og sendes til: Kåfjord kommune, postmottak: post@kafjord.kommune.no og merkes med Kulturpris 2017

 

Informasjon

Kåfjordhallen stengt 20. og 21.November

Kåfjordhallen er stengt hele dagen på mandag 20. og tirsdag 21.november d.å. for alle brukere.
Dette på grunn av ekstra renhold i Idrettshallen.

Bilde

Invitasjon til informasjons og innspillsmøte.

Sak: Planprogram - og oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og Friluftsliv. Kåfjord kommune har vedtatt et foreløpig planprogram for Idrett, fysisk aktivitet og Friluftsliv

Ugle

Vet dere om gode kandidater til de forskjellige prisene som Troms fylkeskommune skal dele ut i år?

Troms fylkeskommune deler årlig ut frivillighetspris og kulturpris, samt idrettsstipend og arbeidsstipend til kunstnere. Troms fylkeskommune ber nå om forslag til kandidater med begrunnelse, samt søknad om stipend.

Fotball i fokus

Høringsfrist: 7. november 2017

Høring - planprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kåfjord kommune har utarbeidet et planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 - 2022. Planprogrammet er sendt ut til høring til aktuelle parter, samt er lagt på servicekontoret, rådhuset, til offentlig gjennomsyn i hht til PBL § 11 - 12.  Samtidig varsles det oppstart av arbeidet med Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018 - 2022.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk