logo

Frist: 01.08.2018

Utlysning av stipend

Kåfjord kommune utlyser stipend til deg som tar et av følgende studier i 2018:

  • Barnehageutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 5-årig master med samisk i fagkretsen.

koftesving_300x166

Frist: 28.3.2018

Utlysning av midler - samiske språktiltak

Lag, foreninger og andre i Kåfjord kan søke om støtte til følgende:

  • Merutgifter som påløper for at et lokalt tiltak eller arrangement også skal være på samisk
  • Tiltak som er med på å fremme forståelsen for og bruk av samisk i Kåfjord kommune

Flere opplysningar: Inger M. Åsli,  tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Søknad sendes: Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller postmottak@kafjord.kommunne.no

barn som leker

Vi fortsetter med Beaivvi čivggat!

Beaivvi čivggat våren 2018

Giellasiida – Samisk språksenter fortsetter våren 2018 med prosjektet Beaivvi čivggat, og denne gang tilbys en språkarena for elever  fra 4.-7.klasse med samisk på skolen. 

bures

Påmeldingsfrist 19. januar 2018.

SAAL 1 (Samisk nybegynnerkurs 1) vår 2018 - Ny søknadsfrist!

Giellasiida arrangerer nybegynnerkurs i samisk som gir 15 studiepoeng, i samarbeid med Sámi allaskuvla. Kurset er på 150 timer med undervisning og deltakerne må påberegne 150 timer med selvstudie. Oppstart 12. februar i Manndalen. Våren 2018 blir det undervisning i ukene 7, 9, 11, 15, 18 og 22. Muntlig eksamen blir arrangert i begynnelsen av juni, i samarbeid med Sámi allaskuvla. Denne uken blir det også to dager med undervisning.

Ansatte i Kåfjord kommune kan søke permisjon med lønn for å gå på kurset.

Under føresetning om bevilgning fra Sametinget kan foreldre med barn i samiskspråklig barnehage eller har barn med samisk i sin fagkrets i grunnskolen, samt nært pårørende til demenslidende søke Kåfjord Kommune om støtte for å delta på kurset. Det kan søkes om stipend for kåfjordinger for å studere samisk.

Semesteravgift: 400 kroner

For mer informasjon om kursstøtte kontakt Inger Åsli tlf. 77 71 92 32.
For mer informasjon om kurset: Per-Johannes Marainen tlf. 46 43 00 24

Påmeldingsfrist 19. januar 2018.

Kursene settes i gang hvis det er nok deltakere.

Påmelding til Samisk Høgskole:  https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf og til Giellasiida: giellasiida@kafjord.kommune.no

barn som leker

Onsdag 15.11 kl. 17.00-18.30

Bli med på språkverksted!

Giellasiida - Samisk språksenter i Kåfjord og Senter for nordlige folk har gleden å invitere barn fra 1.-7. kl som har samisk som 1. eller 2. språk til språkverksted på Senter for nordlige folk den 15.11 kl 17.00-18.30.

Påmelding sendes til per.johannes.marainen@kafjord.kommune.no , tlf. 46430024 innen 13.november .

Det vi trenger å vite er:
• Navn og alder på barn
• Telefonnummer og mailadresse
• Spesielle behov: Har du matallergi eller andre behov vi bør ta hensyn til?

Boađe suohtastallat! :)

 

 

Bilde frfa

Rekordstor interesse for samisk kurs i Kåfjord.

 

Det er veldig stor interesse å lære seg samisk i Kåfjord for tiden. Vi har fått hele 29 påmeldinger til høstens samiskkurs, og kanskje kommer det noen til.

Det er så mange at vi er nødt å dele opp de påmeldte i tre grupper i høst som passer for de som kan en del samisk fra før.

For nybegynnere blir det arrangert et nybegynnerkurs våren 2018

Mange av de påmeldte har gått samiskkurs tidligere, eller så har de hørt samisk hjemme.

Det er veldig gledelig at så mange vil snakke samisk. 
Vi gleder oss mye til kursstart i oktober

 

Logo original Giella Siida - for skjerm

Giellasiida - Samisk språksenter har ny logo

Samisk språksenter har en ny LOGO, og vi bytter også navn. Vårt nye navn er GIELLASIIDA.

Denne logoen er utformet av Sissel Slåttedal i samarbeid med Harry Solhaug.

tbaidi valmmas_200x360

Meld deg på samisk kurs innen 7.7.17

Giellamiella - Samisk snakkekurs

maskinoversetting

Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet lanserer

Program som gjør det enklere for både for den som kan og den som ikke kan samisk

Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet lanserer et program for maskinoversetting fra nordsamisk til norsk.

256_Flagg samisk

Feiring av Samefolkets dag 2017 i Kåfjord

Her er oversikt over feiringen av Samefolkets dag  i Kåfjord

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk