Likevel går det ikke alltid som planlagt for våre barn og unge. Noen havner utenfor, og grunnene kan være ulike. Mobbing skjer i alle kommuner. Rus er et økende problem. Psykisk helse for ungdom er et svært aktualisert tema de siste årene. Så hva gjør vi da? Når alt ikke går som planlagt? Vi er nå i gang med et prosjekt i Kåfjord kommune, som vi foreløpig kaller "Bedre tverrfaglig samarbeid".

Bedre tverrfaglig samarbeid

Prosjektet er på ingen måte løsningen på alle problem vi har, men det har som mål å styrke arbeidet for utsatte barn og unge i kommunen vår. I ytterste konsekvens handler det om å VÅGE Å SE og å VÅGE Å HANDLE. Det handler om å utvikle og styrke måten vi jobber på, slik at ansatte i kommunen plukker opp signalene når noen faller utenfor, og iverksetter tiltak for å løse eller lette på problemet. Vi gjør allerede mye godt arbeid for de som faller utenfor, men vi tror vi kan gjøre enda mer, være enda bedre og hjelpe på en mer systematisk og gjennomført måte.

Derfor skal vi nå utvikle en modell og en handlingsveileder. Tromsø kommune har jobbet med et slikt prosjekt siden 2012 og kan vise til flere gode resultater og erfaringer fra arbeidet. Mange andre kommuner jobber også med lignende prosjekter. Modellen handler om å samordne tjenester, slik at vi jobber bedre sammen i kommunen. Modellen skal være en tydelig guide som hindrer at vi "mister" barn og unge i overgangene mellom tjenester, som f.eks. skolen og helsestasjonen. Vi ønsker rett og slett at de ulike tjenestene skal arbeide enda bedre sammen, og vite mer om hverandre.

Kanskje mistet vi deg når vi begynte å beskrive modellen, men om du fremdeles henger med ønsker vi som prosjektgruppe å poengtere følgende:

Kåfjord kommune arbeider nå aktivt for å innføre en modell som skal sikre at utsatte barn og unge blir tidlig identifisert, slik at de blir sett og mottar den hjelpen de trenger. Hovedfokuset er på barnas hverdag og fremtid. Vi involverer alle aktuelle tjenester i arbeidet, og er åpen for alle kommentarer, forslag og tilbakemeldinger fra ansatte og innbyggere. Vi ønsker også å være tydelige på at en modell og en handlingsveileder ikke løser alle våre problemer. Vi arbeider derfor tett med de ansatte i de ulike tjenestene, for å sikre at vi har god medvirkning. Dette har med kultur, rutiner, kunnskap og arbeidsmetoder å gjøre. Sammen kan vi jobbe bedre for å ivareta våre barn og unge.

Ønsker du å gi en tilbakemelding?

Send en e-post til prosjektleder Mattis Bårnes: mattis.barnes@kafjord.kommune.no, eller ring 77719229.

 

Vennlig hilsen prosjektgruppa for bedre tverrfaglig samarbeid:

Stian Pedersen, Ungdomskontakt

Kjersti Rennestraum, Kulturkonsulent

Sondre Henden, Kommunepsykolog

Mattis Bårnes, Prosjektleder - Barn og unge