Kåfjord Bibliotek

Bibliotektjenesten i Kåfjord har 3 enheter. Hovedbiblioteket som er sentralt plassert i Olderdalen sentrum, kombinasjonsbiblioteket i Manndalen(skolebibliotek / folkebibliotekfilial samt Samisk bibliotektjeneste) som er lokalisert i underetasjen på Senter for nordlige folk AS, og bibliotek- og kulturbussen som har kontorsted på hovedbiblioteket og kjører i kommunene Gáivuotna-Kåfjord- Kaivuonon, Nordreisa og Lyngen.
 
Åpningstider
Hovedbiblioteket i Olderdalen:
Mandag: Stengt
Tirsdag: 10:00 - 16:00
Onsdag: 10:00 - 16:00
Torsdag: 10:00 - 18:00
Fredag: 10:00 - 16:00
 
Ája biblioteket i Manndalen
Mandag: 10:00 - 15:00
Tirsdag: 10:00 - 15:00
Onsdag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 15:00
Fredag: 10:00 - 15:00
 
 
Biblioteksjef i Kåfjord
Bibliotekssjefen er ansvarlig for daglig drift av Kåfjord bibliotek, inkl. Manndalen filial, samt bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms.
 
Arne Steinnes, Biblioteksjef
Telefon: 77 71 93 85
Mobil, Biblioteksjef: 47 04 77 88
E-post: arne.steinnes@kafjord.kommune.no
Felles e-post: bibliotek@kafjord.kommune.no

Manndalen filial
Besøksadresse / Postadresse: Manndalen Filial, Senter for nordlige folk AS, 9144 Samuelsberg
Telefon: 77 71 93 87
 
Bibliotekar: Toril Beate Lyngstad (skolebibliotekar)
 
Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms
Sjåfør: Jim Arne Olsen
Mobil Bokbuss: 90 36 26 16
Bibliotekar: 
Postadresse: Bibliotek- og kulturbussen, Postboks 93, 9148 Olderdalen
Besøksadresse: Odinsveg 4, 9146 Olderdalen
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.
 
Bibliotekets tilbud
På alle enheter: Bøker, lydbøker, film, musikk, spill, tidsskrifter for barn og voksne, samt oppslagverk. Du finner også offentlig informasjon fra kommunen, fylket, Sametinget , staten, storting og regjering. Kåfjord bibliotektjeneste har 10 PC'er og 4 nettbrett for publikum med Internett-tilgang. Om vi ikke har boken/ bøkene du ønsker å låne, bestiller vi fjernlån fra andre bibliotek i Norge og Norden. Kåfjord bibliotek tilbyr også studierom for voksne studerende med en stor samling av pensumlitteratur til sykeplei- og lærerstudier, oppslagsverk, scanner og tilgang til skriver, kopimaskin og telefon. Dette finner du både i Olderdalen og Manndalen. Biblioteket har også videokonferanseutstyr og trådløst nettverk. Lokalsamling med dokumenter med tilknytning til personer fra Kåfjord kommune, om Kåfjord kommune, folketellinger og kirkebøker og en del dokumenter relatert til Nord-Troms. Vi har en relativt stor samisk samling med samisk litteratur om samer, samisk kultur og historie.
 
Du vil også finne samme type medier på bussen og filialen i Manndalen. Bussen har med filmer på kjøreruten i Kåfjord på tirsdager. Samisk bibliotektjeneste forsyner bussen med samiskrelaterte medier.
 
Bokbamsen Ole Bok
Ole Bok_250x255.jpgOle Bok” er ett tiltak i bibliotekutviklingsprosjektet ”Framtidas kunnskapsarena”.Fra 2012 er alle de seks kommunene i Nord-Troms med ” Ole Bok” tiltaket.I Gáivuotna/ Kåfjord er ”Ole Bok” et samarbeidsprosjekt mellom utviklingsetaten ved biblioteket og samiske språktiltak, oppvekstetaten og helsestasjonen.
 
Målsettingen er å skape leselyst og leseglede for barn i Gáivuotna/ Kåfjord. Vi ønsker å motivere foreldre til å vise barna veien inn i bøkenes verden .
 
Hovedmålene er:
 • Styrke barns selvfølelse
 • Bidra til god språkutvikling
 • Øke leselyst og leseferdigheter

Gjennom positive opplevelser og stimulering til bruk av bøker og legge til rette for regelmessig oppfølging av alle barn fra 0-6 år.

Alle barn i Gáivuotna/ Kåfjord får utdelt gavebøker fra biblioteket og helsestasjonen
 • Gavebok til nyfødte
 • Gavebok til 2-åringene
 • Gavebok til 4-åringene
 • To gavebøker til 6-åringene.1 bok gis i mai/juni som avslutning på førskoleåret, og en tospråklig samisk/norsk blir gitt i forbindelse med et eget arrangement i løpet av januar/februar i 1. klasse.
Til sammen skal alle nyfødte fra 2012 til det året de fyller 6 år motta 5 gavebøker fra Kåfjord kommune.
 
Alle barn i overnevnte aldersgrupper mottar gavekort og invitasjon til egne ”Ole Bok” arrangement på biblioteket eller på helsestasjonen hvor gavebøkene overrrekkes. På disse arrangementene blir det litt høytlesing og sang. Foreldrene blir kjent med tilbudet til biblioteket i Gaivuotna/ Kåfjord, og barna blir kjent med andre barn i samme alder.
Det å koble lek, bilder, barn og utvikling - med fokus på boka som møteplass - oppfattes som en god vei å gå for leseutvikling og leseglede.
 
Fjernstudent
Biblioteket er en studieplass for deg som ønsker å utdanne deg, eller ta videreutdanning. Biblioteket har leseplasser til disposisjon. Du kan benytte biblioteket til studieplass og til gruppearbeid både i og utenom åpningstiden. Kontakt oss for nærmere avtale.
Biblioteket hjelper deg å skaffe den litteraturen du trenger, og gir veiledning i bruk av Internett. Biblioteket har datamaskiner med Microsoft Office-programmer, og Internett som du kan bruke. Du kan også bruke din private PC gjennom det trådløse nettet i biblioteket. Brukernavn og passord får du på biblioteket.
Bibliotektjenestene er gratis.
 
Videokonferanser
Videokonferanserommet kan leies til møtevirksomhet, kurs og lignende.
Den eller de som du/dere skal ha møte med, må sitte i lignende studio. Ved å benytte dette utstyret er det mye å spare, både i reisetid og kostnader.

 
Ved bestilling, vær vennlig og opplyse om:
 • dato og klokkeslett for møte
 • navn på den som bestiller
 • antall som skal delta på møtet på biblioteket + telefonnummer
 • videocallnummer til møtepartenes videokonferanseutsyr
 • telefonnummer til møtepart
 • fullstendige opplysninger om hvor regning skal sendes
Videokonferanserommet kan bestilles ved å ringe kontakte ditt lokale bibliotek.
Studenter låner utstyret gratis.
 
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk