Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boastalisttut

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da "løpenummer".

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/2040-143
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Justis- og beredskapsdepartementet
19/2039-62
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Andreas Oftedal
19/2038-16
Dato: 18.03.2019 - Avsender: *****
19/2037-10
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Statens kartverk Tinglysing
19/2035-29
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Siri Båhl
19/2034-3
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Arbeidstilsynet
19/2033-14
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Evry ved Roar Svendsen
19/2031-9
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Birgitte Vangen
19/2030-8
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Rigmor Mikkelsen
19/2029-7
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Marita Takvannsbukt
19/2028-5
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Vanja Hanssen
19/2027-92
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Ytre Kåfjord Idrettslag v/ Knut Olav Rønsen
19/2026-88
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
19/2025-8
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Hassam Zameer
19/2022-8
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Husbanken
19/2020-110
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Nord Troms Regionråd
19/2019-14
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Hege Ballovarre
19/2018-10
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Djupvik Nordmannvik grendeutvalg v/ Kristin V. Johansen
19/2017-61
Dato: 18.03.2019 - Avsender: *****
19/2016-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Direktoratet for byggkvalitet
19/2015-47
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
19/2014-55
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Hilde Halvorsen
19/2013-30
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Bufdir - Morten Eikenes
19/2012-1
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Rognli Samdrift v/ Ludvig Rognli
19/2011-60
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: *****
19/2009-14
Dato: 18.03.2019 - Avsender: Trond Are Pedersen
19/1993-11
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Ellen Dalvik
19/1992-21
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Elise K Elvenes-Leiros
19/1991-29
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Elin Norlaug Nystad
19/1333-64
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Frank Haugseth m.fl.
19/17-87
Dato: 18.03.2019 - Mottaker: Knut Olav Rønsen
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk