Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boastalisttut

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da "løpenummer".

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/6898-5
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Vera Eriksen
19/6896-37
Dato: 20.09.2019 - Avsender: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
19/6895-7
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Even Steinlien
19/6894-34
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Yvonne Eriksen
19/6893-6
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Gerd K Samuelsberg
19/6890-6
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Øystein Pettersen
19/6889-143
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Christevi Moukoko
19/6888-20
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Direktoratet for e-helse
19/6886-20
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Helfo
19/6885-2
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Fiskeridirektoratet v/ Anita Nygård Reistad
19/6884-26
Dato: 20.09.2019 - Avsender: KomRev NORD IKS
19/6883-12
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Husbanken v/ Alejandro Vargas
19/6882-45
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Irene Pedersen (FAU leder) og Carina Isaksen (nestleder)
19/6881-9
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Birtavarre barnehage
19/6880-183
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Per Steinar Lyngstad m.fl.
19/6879-8
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: Liv Gjertrud Hestdal
19/6878-26
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Arve Keilen
19/6874-13
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Janne B. Jørgensen
19/6873-3
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Lars Anders Hammervold Johnsen
19/6872-1
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Camilla Thorgrimsbo
19/6871-4
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: NORDLAFT AS
19/6869-5
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Troms fylkeskommune v/ Roger Ellingsen
19/6867-107
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Fredrik Johnsen
19/6864-79
Dato: 20.09.2019 - Avsender: Skanska Husfabrikken AS - Aasvold, Guttorm
19/6861-76
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: SAMEDIGGI / SAMETINGET
19/6820-4
Dato: 20.09.2019 - Mottaker: *****
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk