Brannvern - Kåfjord Brannvesen

Kåfjord kommune er dimensjonert etter krav ihht. FOR-2002-06-26-729

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729

 
Enhetens hovedoppgaver fremgår av LOV-2002-06-14-20

Lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20

Lokalisering:

  • Hovedbrannstasjonen, Olderdalen
  • Depot, Manndalen
  • Depot, Birtavarre

Viktige telefonnumre

  • 110 BRANN 

 

Kontaktinformasjon

Nils-Arnold Nilsen, Brannsjef IKS

Telefon: +47 96 09 77 50

E-post: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no

--

Arnt Furubakken, Leder Beredskap

Telefon: +47 918 55 259 / 77 71 92 16

E-post: arnt.furubakken@kafjord.kommune.no

--

Hjemmeside: Nord-Troms Brannvesen

www.nordtromsbrannvesen.no

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk