Blir dere med på strandrydding? Nå er tiden inne for å planlegge årets innsats og søke tilskudd til arbeidet. Nord-Troms Friluftsråd ønsker i samarbeid med kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy samt Avfallsservice AS, at strandrydding skal bli prioritert også i 2019. 

Miljødirektoratet har i år bevilget kr 950 000,- til strandrydding i Nord-Troms og Finnmark. Det betyr stort sett samme bevilgning som i fjor. Som dere vet ble det gjort et svært omfattende arbeid i våre fire medlemskommuner i 2018. Men fortsatt er det strender som ikke har blitt ryddet. I tillegg kan det være behov for å undersøke om det er behov for etterrydding av strender som ble ryddet i fjor. 

Ønsker dere å søke tilskudd benyttes søknadsskjemaet på www.utinord.no – Velg menyen STRANDRYDDING 2019. Ny søknadsfrist settes til 1. mai. 

Hugo Tingvoll (975 20 450) i Nord-Troms Friluftsråd kan kontaktes dersom det er spørsmål til dette.