Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
11. mai kl. 14:19

Legekontoret har stengt onsdag 12.05.21 - grunnet nedetid datasystem.

Det vil ikke være mulighet for reseptbestillinger, blodprøver og lignende henvendelser til legekontoret.

For akutte henvendelser: Ring 113 eller 116117

 

clear
error_outline
25. april kl. 14:06

Pressemelding - Positiv koronatest, men ikke mistanke om smitteførende sykdom, ingen tiltak iverksettes

Til koronainfo

Les mer clear
error_outline
20. april kl. 14:40

Kåfjord kommune åpner igjen litt opp

Til koronainfo

Les mer clear

Čietnjalluovtta-Láđđonjárgga (Engenes) suohkanoasseplána gulaskuddama stáhtus

Čietnjalluovtta- Láđđonjárgga (Engenes) suohkanoasseplána lea leamaš gulaskuddamis ođđajagimánus. Gulaskuddanáigemearri lei ođđajagimánu 17.b. 2021. Gáivuona suohkan buktá dás oanehaččat ovdan barggu stáhtusa ja plánaid ovddasguvlui.

Suohkanoasseplánejeaddji lea leamaš buohccin dieđihuvvon doddjon gieđa geažil ja danne ii leat geavvan nu olu gulaskuddanáigemeari rájes. Lihkkos lea plánejeaddji fas barggus olles virggis.

Gulaskuddama oaiviladdimat fertejit leat meannuduvvon ovdalgo mearriduvvojit plánaprográmma ovdagottis. Dan maŋŋel sáhttá hábmet plánaárvalusa.

Čietnjalluovtta- Láđđonjárgga (Engenes) suohkanoasseplána bargu lea mearriduvvon álggahuvvot fas njukčamánu 15.b. 2021 go plánaossodagas lea leamaš nu olu bargu.

Dán rádjai leat boahtán olu buorit oaiviladdimat ja šaddá gelddolaš meannudit dáid. Juohke oaiviladdimat meannuduvvojit. Sii geat leat buktán oaiviladdimiid ovdan sáhttet čuovvut mielde go meannuduvvojit ovdagottis.  

Jus leat jearaldagat, de váldde oktavuođa suohkanoasseplánejeddjiin Bendik Fanghol

E-poasta: bendik.fanghol@kafjord.kommune.no

tlf: 77 71 92 47

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Djupvik ingressbilde

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk