Suohkanstivra addá ovttasráđiid Rukses Ruossain, olgobálvalusain, ja Eaktodáhtolašguovddážiin fápmudusa addit biebmoveahki ássiide geat dárbbašit dan ovdal juovllaid.

Ássit geat dárbbašit biebmoveahki sáhttet váldit oktavuođa Rukses Ruossa jođiheddjiin Liv Hestdahl. Su nummár lea 402 86 215, ja e-poasta lea liv.hestdal@gmail.com