Dispensasjon fra Plan- og bygningsloven. Siden er under arbeid

 

Tenk på at det er formannskapst som er dispansasjonsmyndighet. De har ikke møter på sommeren, så skal du gjøre tiltak i LNFR-sone eller i strandsonen, så må du søke i god tid før sommeren. Se møtekalenderen her.

Skjemaet inneholder aktuell informasjon for å søke dispensasjon fra Plan og bygningsloven.

Send inn dette skjemaet ved søknad om dispensasjon.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk