Endret busstopp for av- og påstigning skolebuss Manndalen

VIKTIG INFORMASJON!

På grunn av anleggsvirksomhet langs Sentrumsvegen, blir det endret busstopp/holdeplass for skoleskyss på Løkvoll. Skolebussen vil ha av- og påstigning ved Joker (ikke Coop som tidligere). Skolebarn må benytte bolgfeltsveg istedet for Sentrumsvegen (snarveg merket med blått) for adkomst til holdeplassen. Holdeplass er merket rødt.

Endringen gjelder fra mandag 9.oktober 2017

Spørsmål kan rettes til etatsleder for oppvekst, Elisabeth Gulbrandsen; 77 71 92 19

 

Informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk