Flere ledige stillinger

Vi har ledige vikarstillinger som helsefagarbeider, renholdere, hjemmehjelp/assistent, og en 5 måneders prosjektstilling arealkartlegging boliger/eiendom.

Søknadsfrist 22.02.18

Utlysning febr.pdf

Stilling ledig
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk