Flyktningetjenesten

Kåfjord kommune har hovedansvaret for introduksjonsprogrammet for flyktningene i samsvar med introduksjonsloven. Flyktningetjenesten er organisert under NAV som har kontor på rådhuset.

OlderdalensentrumtilbrukforalleFotoJKNFlyktningetjenesten hjelper flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som er bosatt i kommunene. Vårt hovedansvar er å tilrettelegge for flyktningenes mottakelse, bosetting og tilpasning i samfunnet. Spesielt legger vi vekt på å veilede og hjelpe flyktninger de første årene de er bosatte i Kåfjord kommune.

Flyktningetjenesten har nært samarbeid med voksenopplæringen. Voksenopplæringen har hovedansvaret for å undervise flyktningene i språk og samfunnskunnskap, som hører til introduksjonsprogrammet. Språkøvelse språkarbeid er også en del av introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten har også som jobb å kartlegge ferdigheter, mulige arbeidsplasser og oppfølging i arbeid.

Flyktningetjenestens mål er å fremme flyktningenes arbeidsmuligheter, opplæring og samfunnsliv, og mulighet til å klare seg selv økonomisk.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Inger Kristina Gaup
Flyktningkonsulent
7771 9255 / 941 69 204

inger.kristina.gaup@kafjord.kommune.no

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk