Informasjon om Flyktningetjenesten i Kåfjord

Flyktningtjenesten i Kåfjord er ansvarlig for kommunens introduksjonsprogram for flyktninger, i henhold til introduksjonsloven. Vi er organisert under NAV, og har kontor på rådhuset.

Flyktningtjenesten bistår flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og som bosettes i kommunen. Vår hovedoppgave er å koordinere mottak, bosetting og integrering av innvandrere med flyktningebakgrunn. Det legges særlig vekt på råd og veiledning av bosatte innvandrere i de første årene i Kåfjord Kommune.OlderdalensentrumtilbrukforalleFotoJKN

Flyktningetjenesten har et nært samarbeid med voksenopplæringen. Det er voksenopplæringen som har ansvaret for språk og samfunnsfag-opplæring for flyktninger på introduksjonsprogram. Språkpraksis og arbeid er også en del av introduksjonsprogram, og noen av Flyktningtjenestens oppgaver går ut på å kartlegge kompetanse, mulige arbeidsplasser og oppfølging under praksis.

Målet for Flyktningtjenesten er å styrke flyktningenes mulighet for arbeid, utdanning og samfunnsliv, samt deres økonomiske selvstendighet.

For mer informasjon, ta kontakt med

Inger Kristina Gaup
Flyktningkonsulent
7771 9255 / 941 69 204

inger.kristina.gaup@kafjord.kommune.no

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk