Folkemøte om anleggsarbeider i Manndalen sentrum

Invitasjon til folkemøte

Folkemøte om anleggsarbeider i Manndalen sentrum

Contexo AS utfører nå arbeider for Statens vegvesen i Manndalen  -  anlegge ny E6 inkludert midlertidig omlegging, arbeider på Sentrumsveien og Samulelsbergveien, sprenging på Manndalsklubben, anlegge kyststi, m.m.

I den anledning ønsker vi å møte innbyggerne for å orientere lokalbefolkningen og andre berørte i kommunen om dette prosjektet og vårt firma.

Vi inviterer derfor til et åpent folkemøte hos Senter for Nordlige Folk, onsdag 11. oktober 2017, kl. 18:00.

Hilsen Contexo AS

 

Informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk