Formannskapet i Kåfjord kommune vedtok i møte 07.09.20 at kommunen skulle igangsette regulering av motocrossbane i Manndalen. Jobben ble tildelt AR-Ing AS etter anbudskonkurranse. Planprogrammet har før vært på høring og vi ønsker nå å invitere til folkemøte for å informere om hvordan det går med arbeidet, og for å kunne få innspill fra dere.

Planforslaget finner du her!

Invitasjon til folkemøte

Har du spørsmål til møtet eller gjennomføringen så kan du kontakte AR-Ing AS på: 

E-post: firmapost@ar-ing.no  

Mobil: 95 80 34 51