FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 10.AUGUST

Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.
Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker.
Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00.
Se kunngjøring norsk og samisk

Print
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk