Forliksråd 2013 - 2016

Valg av forliksrådsmedlemmer i perioden 01.01.2013 - 31.12.2016
 
Medlemmer:
1. Einar Eriksen, 9147 Birtavarre (leder)
2. Anneli Hansen, 9144 Samuelsberg
3. Laila Voldvik, 9144 Samuelsberg
 
Varamedlemmer:
1. Kent-Arne Marthinsen, 9146 Olderdalen
2. Eldbjørg Nilsen, 9144 Samuelsberg
3. Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen 
Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk