Fra musikkskole til kunst og foto

Kåfjord kulturskole

Kåfjord Musikkskole ble etablert i 1979, og har siden da utvidet virksomheten med Kunst- og Fotografisk verksted. Det gis instrumental- og vokalopplØĶring til enkeltelever og grupper, og skolen har elever i alderen 2-60 år.

Musikkskolen har som mål å gi meningsfylte tilbud til kommunens innbyggere. Vi legger sØĶrlig vekt på å skape arenaer for mennesker med behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Musikkskolen er en sentral kulturinstitusjon i kommunen og fungerer som brobygger mellom generasjoner, bygder og ulike kulturelle tradisjoner.

 

 

 

 

 

 

Fotoer:  Foto Nord/Bjørn Joachimsen

Musikkskolen fikk årets Musikkskolepris for 1997. Skolen har nå fått navnet Kåfjord kulturskole.

Kunstverkstedet ble etablert i 1994, og har i år elever i alderen 7-50 år. Det gis opplØĶring i akryl, akvarell, pastell og ulike tegneteknikker.

Fotografisk verksted ble etablert i 1997, og har i år elever i alderen 13-50 år. Det gis opplØĶring i tradisjonelle- og digitale teknikker. Det arrangeres årvisse arbeidshelger knytta til landskaps- og naturfotografering.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Samisk