Vi er i behov av fritidskontakter til brukere i PU-tjenesten - tjenesten for psykisk utviklingshemmede. Til oppgavene ligger å gjøre aktiviteter sammen med brukerne. Du må være positiv, utadvendt og kunne motivere  brukerne til å ville være med på aktiviteter slik at de får en meningsfylt fritid. Oppdragene legges til ettermiddag/kveld av varierende varighet, fra 2-8 timer pr uke, av og til mer. Er dette noe for deg? Ta kontakt med Gro Søland på tlf.: 481 45659 eller e-post: gro.soland@kafjord.kommune.no

 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

 

Kvalifikasjoner:

-Førerkort klasse B

-Politiattest avkreves

-Samarbeidsvillig

-Positiv og utadvendt