Article image

RealPlayer

Luonddufilbma Sámmolváris

Mii fállat videofilmma mii bistá su 1 min čáppa Gáivuonas. Filbma lea ráhkaduvvon RealPlayer-formáhtas ja heivehuvvon 512Kb, 128Kb ja 56/64Kb.
Article image

Kárta:

Gáivuona suohkan

Dás gávnnat kártta mii vuosiha min suohkana. Sáhttá ádjánit oažžut dan - erenoamážit jus dus lea dábálaš analoga modema.
Article image

Mana...

Govvagalleria min suohkanis

Min Govvagalleria-siiddus beasat geahččat čáppa govaid min suohkanis ja maid govaid lágidemiin, mátkkiin, skuvlamátkkiin jnv.
Article image

Til Kåfjord

Utdrag av Aksel Bergs sang til Kåfjord

Dei steile fjell med brear gjev sus i smeltingstid.
Dei kvite band av bekker ligg strekt fra fjell og li.
Ein fjord med bergvegg langsmed sjø,
med skard og ur, med dal og bø,
med sterk og steinset sti.
nt_kart_tn2

Dieđut

Gáivuona suohkan lea Ivgovuona oalgevuotna Davvi-Romssas. Suohkanis leat rádji Omasvuona suohkanii oarjelulábealde, Ivgu suohkanii oarjjábealde, Ráissa suohkanii davábealde, ja Enodaga suohkanii Suomas lulábealde.
Article image

Kåfjord kulturskole

Fra musikkskole til kunst og foto

Kåfjord Musikkskole ble etablert i 1979, og har siden da utvidet virksomheten med Kunst- og Fotografisk verksted. Det gis instrumental- og vokalopplØĶring til enkeltelever og grupper, og skolen har elever i alderen 2-60 år.
Giella Norsk - NorwegianGiella Samisk